Teknik Kadro (Yan Ödeme Süreci)

Değerli Meslektaşlarım,

 26 Ağustos 2011 Cuma günü Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kemal Çelik ile görüştüm.

Kemal bey yan ödeme kararnamesinin ancak ocak ayında çıkabileceğini söyledi. Zaten yan ödeme kararnameleri yılda bir kez yayınlandığını, daha önce, bunun bir iki istisnasının olduğunu (Diyanet İşleri Başkanlığı gibi) söyledi.

Şuanda bizim kararnamenin ocak ayında çıkabileceğini söyledi. Hangi bentte çıkacağına dair ise net bir şey söylemedi.

Saygılarımla,

Ali Fuat KARTAL
  Genel Başkan

Tags:

403 Responses to “Teknik Kadro (Yan Ödeme Süreci)”

 1. üni. kütüphanecileri diyor ki:

  iletininin kutup-l deki devamında …Geçtiğimiz hafta Kültür ve turizm Bakanlığı bu kadrolar üzerinde yaptığı çalışma ile maliye bakanlığından ek vize alarak özlük haklarını 15.07.2011 tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır…..
  buna göre, kurumlarımızda aynı uygulamayı sağlamanın ikna açısında önemi nedir?

  • meslektaşınız diyor ki:

   Kültür Bakanlığının uygulamasını emsal gösterip dilekçe ile başvuruda bulunun.aynı başvuruyu başbakanlık ve yök’E de yapın.Hükümetin çıkarmış olduğu khk^yı tüm kamu krumları uygulamak zorundadır.Uygulamıyor veya geciktiriyorlarsa bunun yasal gerekçe ve sorumlusunu da aynı dilekçede sorarak hakkınızın takipçisi olduğunu göstermeniz gerekli.

 2. gün diyor ki:

  artık 9 gün kendi adıma düşünmeyecem bunları BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMA VE 5 ÜNVANA İYİ BAYRAMLAR …

 3. ali diyor ki:

  Üzücü bir durum bu. Hakkımızı yiyorlar..

 4. kültür sanat sen diyor ki:

  KÜLTÜR SANAT SEN web sitesinden alıntıdır.

  11.10.2011 Salı Günü Müsteşar Yardımcısı Sn. Faruk ŞAHİN’le yapılan görüşme
  Son günlerde Bakanlığımızı ve üyelerimizi ilgilendiren bazı konular hakkında 11.10.2011 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Faruk Şahin ile Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri Şeref EKER ve Gen. Eğt. Bas. yay. ve Halkla İlş. Sekreteri Yusuf SAĞLAM tarafından görüşme gerçekleştirilmiştir.
  Öncelikle İlçe Halk Kütüphanelerin Yerel Yönetimlere devri ile ilgili hazırlanan KHK ve süreci değerlendirildi.
  Genel Kurul aşamasına gelen devir yasasında var olan ek gösterge ile ilgili bölümün (özlük hakları) KHK‘ de metinden çıkartılmasının son derece yanlış olduğu kendilerine iletildi.
  Kütüphanecilere, Kitap Pataloglarına, Arşivcilere ve Folklor Araştırmacılarına verilmeyen 1 derecenin bir an önce yargı sürecine gerek kalmaksızın verilmesi hususu gerekçeleri ile anlatıldı.
  Yan ödeme Kararnamesi konusunda Bakanlığımızın elini çabuk tutması yoksa Maliye Bakanlığının mevcut durumu koruma hatta daha geriye götürme çabası olduğu söylendi.
  Mayıs ayında Maliye Bakanlığına yazılan Bakanımız imzalı yazının yeniden yazıldığı (Teknik kadro ünvanlarının c bendinde değerlendirilmesi ) kendisi tarafından tarafımıza söylendi.
  Ayrıca 4-b statüsünden 4-a Statüsüne geçen ve mağdur edilen personelin ve üyelerimizin durumlarının düzeltilmesi için girişimde bulunulmasını istedik.
  Sanatçı kadrosunda çalışan üyelerimizin teşvik ve ikramiyelerinin birleştirilmesi ve emekliliğe yansıtılması için bir çalışmanın yapılıp yapılmadığını sorduk. Güzel Sanatlar Gen.Müd.nün böyle bir çalışmasının olabileceğini fakat kendisine ulaşan bir metnin olmadığını söyledi.
  Yine 4-B li sanatçı iken 4-A kadrosuna geçen ve büro elemanı olarak çalıştırılan üyelerimizin durumlarının düzeltilmesi gerektiği iletildi.
  Son günlerde norm kadro yada rotasyon adı altında bir yönetmelik çalışmasının olup olmadığını sorulmuş, bu çalışmanın Müdür , Müdür yardımcısı, Koruma Kurulu Müdürü gibi kadroları kapsadığını söylemiştir.
  İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin ek göstergelerinin 3600 yükseltilmesi ve Kurum İdari Kurulu Üyesi olmaları konusunda bir çalışmanın olduğunu söylemiştir.
  Yine ek ödeme ile ilgili son günlerde spekulasyon olduğunu ve doğru olup olmadığı sorulmuş, sadece bizim Bakanlığımızı değil bütün Bakanlıkları ilgilendiren bir çalışmanın Başbakanlıkça yürütüldüğü tarafımıza söylenmiştir.

 5. veli diyor ki:

  Güzel bir gelişme,resmi bir yerden bir yazı gelmesini istiyoruz her zaman.

 6. kitapcıes diyor ki:

  Bu gidişle, Maliye sallaya sallaya yılbaşını bulacak. İlla yazı bekleyen kurumlardaki personel de, godot’yu beklemeye devam edecek..

  Umarım yanılırım.Bürokrasinin ayak oyunları yeterince süründürdü.

  Bu girişimler bir an önce sonuç verir inşallah..

  Muharrem Uslu
  KYK

 7. librarian's diyor ki:

  En azından rotasyonun olmadığını öğrendik ..ÜAK karar versede ne olduğumuzu görsek artık..1 derece ilerlemeside verilirse ii olur

 8. kütüphaneci09 diyor ki:

  başbakanlık çalışma yapıyor sa bir sorun var demektir . çünkü hazır bentler olsaydı çalışma yapmasına gerek kalmazdı . umarım sonumuz hüsran olmaz

  • Kerem diyor ki:

   Yazıda bahsedilen ve başbakanlığın çalışma yaptığı ifade edilen konu “ek ödeme” yani son günlerde dillendirilen harici bir ödeme konusuyla ilgili, yani maliyenin hazırlıyor olduğu söylenilen ve başka bir bende alınacağımız ve “özel hizmet tazminatının” eski haline düşürüleceği söylentisiyle ilgili değil.

 9. abdurrahmankuzu diyor ki:

  Sayın Muharrem Uslu bu “godot ” ne demek oluyo kardeşim biraz açda bizde öğrenelim. Birde kardeşim! Bize Koskoca bakanlar kurulu kararıyla verilmiş bir THK luluğu var. Buna kim itiraz edebilir.Maliye bakanlığı neye karışır kardeşim senin kurumun iyi niyetli olduktan sonra yani sen Teknik hizmetler kadrosundaysan zaten c veya d bendine göre sana bir maaş artışı olması lazım. Bence bu maaş artışı hangi kurumda yapılırsa yapılsın maliyenin bu parayı geri iteme şansı 0 (sıfır)

 10. Necla Kader diyor ki:

  Okunma Sayısı
  273 THS SÜRECİN ÖZETİ (sadrahdvonzarovich)

  —————

  DEĞERLİ KÜTÜPHANECİ, SOSYOLOG, FOLKLOR ARAŞTIRMACISI, KİTAP PATALOGU ARKADAŞLAR…TEKNİK
  HİZMETLER SINIFI İLE İLGİLİ Bİ KAÇ BİLGİ YORUM VE SÜRECİ PAYLAŞACAĞIM…

  ÖNCELİKLE BU ÜNVANLARIN THS OLABİLMESİ İÇİN 657 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK GEREKİYORDU AŞAĞIDAKİ BAKANLAR KURULU KARARI İLE BU SAĞLANMIŞ OLDU

  BAKANLAR KURULU KARARI

  Karar Sayısı : 2010/1092

  Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması; Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifleri üzerine, adı geçen Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (G) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  BU BAKANLAR KURULU KARARI NE SAĞLADI BİZE

  1-Tesis edilen sınıflar:

  Madde 36 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK – 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

  Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.

  II – TEKNİK HİZMETLER SINIFI:

  Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.(1)

  (1) Bu bentte yer alan ve daha sonra bent kapsamına alınan unvanlarla ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 10/10/1983 tarihli ve 83/7198 sayılı Kararı ile 27/9/2010 tarihli ve 2010/1092 sayılı Kararına bakınız. 2010/1092 SAYILI KARAR BİZİM KARARIMIZ YANİ BURADA DEĞERLENDİRİLDİĞİMİZE DAİR…

  SONRAKİ SÜREÇTE KADRO İPTAL-İHDAS GEREKLİYDİ VE

  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
  HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

  Karar Sayısı: KHK/644

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  (21) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.

  BUNUNLADA KADRO İPTAL İHDAS GERÇEKLEŞMİŞ OLDU…

  ŞİMDİ SIRA YAN ÖDEME KARARNAMESİNDE YANİ…

  Karar Sayısı : 2006/10344

  Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 10/4/2006 tarihli ve 5760 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Kapsam ve dayanak

  MADDE 1 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152 nci maddesine göre 2006 yılında;

  a) Ödenecek “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı”, bu Karara ekli I sayılı Cetvelde,

  b) Ödenecek “Özel Hizmet Tazminatı”, bu Karara ekli II sayılı Cetvelde,

  c) Ödenecek “Diğer Tazminatlar”, bu Karara ekli III sayılı Cetvelde,

  ç) Teknik ve sağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde verilecek ek zam ve tazminatların belirlenmesinde esas alınacak yerleşim birimleri “Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri” başlığı ile, bu Karara ekli IV sayılı Cetvelde,

  d) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesi, bu Karara ekli V sayılı Cetvelde,gösterilmiştir.

  BURAYA ÖZELLİKLE BU CETVELİ ALIYORUM Kİ BİZİ ASIL İLGİLENDİREN KISIM BURASI OLDUĞU İÇİN….

  TEKNİK HİZMETLER

  Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan ve fiilen görev yapanlardan…. BURASI ÇOK ÖNEMLİ FİİLEN GÖREV YAPAN İBARESİ…

  1- En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden;

  a) Başmühendis, BaşmimarlarIN ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANLARI YÜZDE 168 DİR…

  b) Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarından;
  -1-4 derecelerden aylık alanlar 160

  -Diğer derecelerden aylık alanlar 152

  c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;
  -1-4 derecelerden aylık alanlar 130
  Diğer derecelerden aylık alanlar 122

  d) Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;
  -1-4 derecelerden aylık alanlar 100
  Diğer derecelerden aylık alanlar 93

  BÖLGELERE GÖRE TAZMİNAT ORANLARIDA ARTIYOR TABİKİ…

  TEKNİK HİZMETLER SINIFININ ÖZLÜK HAKLARINA SAHİP OLMAK İÇİN ÖNCELİKLE FİİLEN BU SINIFTA GÖREV YAPIYOR OLMAK LAZIM… ŞU AN BU ÜNVANLAR FİİLEN BU SINIFTA GÖREV YAPMAYA BAŞLADI 4 TEMMUZ 2011 TARİHİNDEN İTİBAREN…

  YUKARDAKİ BİLGİLER IŞIGINDA;

  MAAŞIMIZDAKİ ARTIŞ ÇOK ÖNEMLİ VE BUNUN SAĞLANACAĞI YEGANE DAYANAK YAN ÖDEME KARARNAMESİ…

  ÜLKEMİZDE ANAYASANIN KANUNLARIN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÖNETMELİKLERİN TEBLİĞLERİN TÜZÜKLERİN YANİ YASAL ZEMİNLERİN HEP UCU AÇIK OLDUĞU İÇİN HANGİ BENTLERE GİRECEĞİMİZİ NEZAMAN THS OLACAĞIMIZI NEKADAR MAAŞ ALACAĞIMIZI İŞDE 1 DERECE VERİLECEK Mİ GERİYE DÖNÜK ALACAKMIYIZ YOKSA EKONOMİSTLERLE Mİ DEĞERLENDİRİLECEĞİZ… VB BİSÜRÜ KONUYU TARTIŞIYORUZ… BUNLAR TABİKİ YASA KOYUCULAR KARAR ALICILAR TARAFINDAN BİLİNÇLİ YAPILAN ŞEYLERDİR A/4 BENDİ İBARESİ GEÇSEYDİ KARARNAMEMİZDEKİ UCU AÇIKLIK ORTADAN KALKACAKTI…

  EN SON DURUMUMUZ ŞUDUR…

  1- YAN ÖDEMEDE HANGİ BENTTE YER ALACAĞIZ…

  2- 1 DERECE VERİLECEK Mİ…

  A VE B BENDİNDE YER ALMAYACAĞIMIZ KESİNDİR…

  GELELİM C BENDİNE C BENDİNDEN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ALABİLMEK İÇİN YAN ÖDEME KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI LAZIM…

  YANİ…. ÜNVANIMIZ BU ÜNVANLAR İÇİNDE SAYILMASI LAZIM…

  MİSAL ASTRONOM ÜNVANINDAN SONRA KÜTÜPHANECİ, SOSYOLOG, FOLKLOR ARAŞTIRMACISI, MÜZE ARAŞTIRMACISI, KİTAP PATALOĞU, ARŞİVCİ ÜNVANLARININ EKLENMESİ LAZIM…

  Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;

  ÇIKAN BAKANLAR KURULU KARARI GEREĞİ EĞER EMSAL TEŞKİL EDECEKSE DİĞER MESLEKLER YAN ÖDEME KARARNAMESİNDE C YE GİRMEMİZ YASAL GEREKLİLİKTİR.

  D BENDİNDEN MAAŞ ÖDENECEKSE YAN ÖDEMEDE DEĞİŞİKLİĞE GEREK YOKTUR…

  YASALARIN UCU AÇIK OLMASI BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR VE ENDİŞELENDİRECEKTİR…

  ADIM ADIM TEKNİK HİZMETLER DEDİK OLDU…

  ADIM ADIM KADRO-İPTAL İHDAS DEDİK OLDU…

  ŞİMDİDE ADIM ADIM YAN ÖDEME KARARNAMESİ C BENDİ DİYORUZ İNŞALLAH OLACAK… BİRLİKTE BERABER HAREKET ETTİĞİMİZ SÜRECE ELDE EDEMEYECEĞİMİZ HAK YOKTUR…

 11. gün diyor ki:

  insaallah C yide alırız hakkımız olanı yani

 12. abdurrahmankuzu diyor ki:

  sayın necla kader kardeşim işte burada kendiz yazıyorsunuz c veya d bendinden herangibirine girmeyen diğer ths elemanları yüzde yüzünü veya yüzde 93 ünü alır diye . burada sorun nedir yani arkadaşım,kurum bu parayı bize verse suç mu işlemiş olur.artı maliye bu parayı geri isteyebilirmi?

 13. orkun diyor ki:

  http://ilan.memurlar.net/ilan/15425/

  Ankara üniversitesi bizim bölümden uzman alıyor.

 14. sitem diyor ki:

  arkadaşlar,2008 yılında aldığımız ek ödemeyi ths ye geçtiğimiz için de alacak mıyız?2012 yılı için son defaya mahsus olmak üzere 250 tl verilecek memurlara..bugün memurlar nette okudum bu haberi merak ettim alacak mıyız yine diye..

  • mustafa diyor ki:

   sitem o okuduğun haberden bunu mu anladın

   • sitem diyor ki:

    okuduğum haberden bunu anladım diye bişi yazmadım..tekniğe geçtik diye verilmeyebilinir mi diye merak ettim ve blogda paylaşma gereği duydum..ukalalığın anlamı yok..

 15. erkan diyor ki:

  Sitem şakamısın sen yaaa…..

 16. THS diyor ki:

  ya sabır ya sabırrrrr

 17. sitem diyor ki:

  niyeya sabır yaa..merak ettim yazdım…alacak mıyızsiz onubi söyleyin bilmeden bunu mu anladın yazmayın..

 18. MEHMET diyor ki:

  Alacaksın sitem kardeş… bunun teknikle alakası yok

 19. erkan diyor ki:

  Sitem şaka olduğunu söylemen için henüz geç değil ne olur söyle şakasın değil mi.Söyle yoksa Allah korusun Devlet büyükleri yorumlarını okursa bırak teknik kadroyu hepimizi işten atarlar

 20. orhan onocak diyor ki:

  Değerli Erkan Bey kardeşim, hataları örtmede gece gibi olalımki kimse farketmesin değil mi! Ben de enderde olsa senin düştüğün gibi düşebildiğim bu hataya bundan sonra kimsenin düşmemesi adına özel maillerimize eleştirilerimizi yazalım, hatta birbirimizi mesleki veya kişisel anlamda geliştirmek adına çaba içinde olalım derim!

  Çünkü dediğin gibi burayı herkes okuyor!

  Saygılarımla

  Orhan Onocak
  İ.Ü 95

 21. agoras diyor ki:

  Bu blog iyi niyetle açıldı.Ama gördüğüm kadarıyla bu güne kadar pek pozitif enerji vermedi bizlere.Üzücü bir durum.Aslı astarı olmayan -dedikodu vari- söylemler, vs. vs. Bu nedenle daha fazla takip edip moralimin bozulmasına izin vermek istemiyorum.Hoşça kalın.

 22. küt diyor ki:

  Buraya o kadar saçma şeyler yazan arkadaşlrımızı var asparagas haberler havada uçuyor. Sitem arkadışımızın yazdığına neden böyle bir tepki verildi anlayamdım. Olay gereksiz uzatılmış. Üzücü bir durum

 23. librarian's diyor ki:

  Devir yasası Cumhurbaşkanından dönmüş, Sayın Gül kararnameyi iade etmiş..Duyurulur ilgilenenlere

 24. librarian's diyor ki:

  Bakanlık personelden bir arkadaş

  Teyit etmek için herkes arayabilir
  Numarası belli

 25. librarian diyor ki:

  Tabi tümden geri çekilmemiştir, eksikler tamamlanınca tekrar onaya sunulacaktır sendikacılar daha iyi bilir,onlar gerçeği açıklarlar yakında Kasıma fazla kalmadı süre daralıyo BÜMKO genelgesinden önce çıkarsa bizim için daha faydalı olur

 26. ali diyor ki:

  Memur çalışma saatlerinde oynamalar yapılacak arkadaşlar. Bu konu bize kötü olacak. Memur servisim yok, ters bir yerde çalışıyorum, nasıl olacak bu iş bilmiyoruz. 657 memurluğa kafayı taktılar. İktidar kendi yalakalarını devlet personeli yapma konusunda son aşamaya geldi. Şöyle bir bakalım:

  A Kadro: Mülakat=Torpil sistemi. Gösteriş olsun diye konan, Ales- Kpds puan cetvelleri, master koşulu, hatta tez konusu koşulu.

  B Kadro: Hızlı bir şekilde yok edilen bir kpss sınavı. Çoğu kurum alacağı elemanı kendi uyduruk mülakatı ile alacağını açıklıyor.(Gümrük, danıştay v.b.) Kpss sınavı bazı kurum atamalarında zaten önceden beri gösteriş olsun diye var.(Mit, Dpt v.b.) Tamam Kpss ile gelen eleman meslek bilgisine yüzde yüz hakim olacak diye bir iddiamız yok. Ama okulda yan gelip yatıp, kız arkadaşlarından not toplayıp geçen; ben kpss sınavı için 1 senemi çalışmakla geçirirken, orada elemanın sırf girmek için girdiği bir sınavdan 60 alıp eş-dost durumu ile kebap bir işe girmesine kim onay verir. Hiç kimse.

  Sözleşmeli Kamu İşçisi: Özellikle Anap döneminde kurumlara doldurulan ilkokul mezunu, hiçbir vasfı olmayan adamlarla dolu Ankara daki çoğu kurum. Adam pas pas yapıyor, hatta canı istemeyince onu da yapmıyor ama aldığı maaş tam olarak 2.400 tl. Bu adam memuru ikiye katlıyor neredeyse. Onun müdürü olan Yılların Şube Müdürünün aldığı maaş, belki bu adamla aynı. Burada kimse devlet güvencesi, karizma, statü v.b. sohbeti yapmasın. Müdür adam, lafını dinletemiyor bu adama. Neden çünkü maaş uçurumu var? Belediyeler, halk kütüphaneleri gibi kurumlarda zaten bu adamlara dokunmak bile mümkün değil. Hepsinin arkasında ya Balalı bir milletvekili, ya da bir toprak babası var.

  Sözleşmeli Memur(Personel):Kurumlarda en amele adam statüsündeler. VHKİ, Bilgisayar İşletmeni gibi ünvanlar ile giriyorlar. Biz 657’ler kadar bile hakları yok. Her itiraz edişlerinde ya sürgün ya kapı gösteriliyor. Sıradan kurumlar yapıyor bu durumları derler her zaman. Alakası bile yok. Tubitak, DMO,Kadının Statüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kurumlardan çok arkadaşımın zor durumlara düştüğünü gördüm.

  Kitler: Ne idüğü belirsiz kurumlar, uçuk ve haksız maaşlar ve ses çıkarmayan bir devlet anlayışı.

  İşin özeti adil değiliz arkadaşlar. Hiç kimse maval okumasın boşuna. Teknik kadro cesareti gözen alan mutemetler tarafından işlendi ek göstergelere. Biz üniversite personeli bir nane göremedik, göremicezde. Belki ocakta olaylar geriye işlemese bile d bendinde kalacak. c bendini rüyada bile göremeyiz. Zaten bizim tekniker olduğumuzu duyan diğer memurlar ciddi tepkiler göstermeye başladılar. Durum iyi değil.

  Hükümet devlet garantisini kaldırarak, Amerika gibi ezici bir kapitalizmin olduğu bir sistem inşaa ediyor. Eğitim, kariyer telaşı, iyi çalışma ve verim hikaye. Olay tamamen cemaat taraftarı olmaktan, onlara yakın görünmekten, ya da bir akrabayı araya sokmaktan geçiyor. Hayat görüşümüz, tarzımı, zevklerimiz değiştiliyor. Ben umut beslemiyorum.

  • erkan diyor ki:

   Sen bu tip yazıları buraya boşuna yazma ses getirmez sözcü gazetesine yaz yarın manşetten yayınlarlar.Anlaşılan son yıllardaki gelişmeler sende hazımsızlık meydana getirmiş ve netice de ideolojik kusuntu şeklinde bu yazıyla tezahür etmiş.

   • kütüphaneciiiii diyor ki:

    erkan, farkında mısın? asıl senin bu yazdıkların şu anki hükümetin “savunduğu ideoloji” yönünde… bir kere şunu belirtmek istiyorum; “ideolojisi” olmayan insan yoktur. ali arkadaşımızın da senin yazdıkların da bir ideolojinin uzantısıdır. ideolojinin kısaca tanımı şudur: düşündüklerimizi amaçlarımız doğrultusunda sistemli hale getirmektir. ali arkadaşımız nasıl ki hükümet karşıtı bir ideolojiyle düşüncelerini aktarıyorsa, sen de tam tersi, hükümet yanlı ideolojinle hemen savunmaya geçiyorsun.

    • teknik diyor ki:

     burda konusacaksanız yazacaksınız ths ı ıle ılgılı yazın ılgılı kanun bkk dan bahsedın ondan bahsedemedığınız ıcın mı başka konuları yazıyorunuz burası polıtıka yerı değıllll

 27. yalnız diyor ki:

  erkan hocam s enin yazdıklarıda bir fikrin savunuculuğu d eğil mi herkes beğenmek zorunda değil bu hükümeti….
  gelip burda hükümet propangandası yapmak ideoloji olmuyor mu

 28. erkan diyor ki:

  Tabiki beğenmek zorunda değil ama burası beğenmediğini ifade etme yeri değil benim karşı olduğum bu forumda bunları yazmak.

 29. yalnız diyor ki:

  senin yazdıklarında ondan farklı değil , karşı olduğun forumda yazması ise bunu başka türlü ifade edersin.Sende netice de ideolojik kusuntu şeklinde bu yazıyla tezahür etmiş oldun.

 30. erkan diyor ki:

  Adamın midesini bulandırıyorsunuz ondan sonra tabi ideolojik kusuntu olur.Leb demeden hükütümet yanlısı oluyoruz.Hükümet yanlısı olmadan sizin düşüncelerinizi eleştiremezmiyiz.

 31. yalnız diyor ki:

  yanar döner olma söylediğin ağız basbağı hükümet yanlısıdır.Ayrıca sorun da bu değildir.Hazımsızlığındır.İfade tarzındır.Kullandığın kelimelerdir.
  Bu üsten konuşan hegemon dilinde benim midemi bulandırıyor..

 32. ayhan diyor ki:

  Arkadaşlar bırakın bu işleri meselemiz devir özlük hakları kütüphaneler kütüphaneciler olmalı en azından bu aralar daha sonra birbirinize mail atın numaralarınızı alın telefonda uzun uzun tartışın acaba kim kimi düşüncesi,nden vazgeçirecek. İnsanlar bu rda önemli bir açıklama varmı diye bakıyor bu tartışmayı görünce bi bu eksikti diyorlar.

 33. orkun diyor ki:

  Ankara üniversitesi gih maaşından devam arkadaşlar. Artık umudumuz kalmadı zaten.. Memurlar için hiçbir şey iyi gitmiyor maalesef bu ülkede..

 34. ayhan diyor ki:

  Yazık gerçekten ankara üniversitesinde Bilgi ve belge yönetimi olmasına rağmen nasıl yapmıyorlar yada burdaki bölüm neden müdahale etmiyor anlamak çokzor. ths olduğmuzu ve d bendinden maaş alındığnı sağır sultan duydu.

  • teknik diyor ki:

   bahsettığın unversıtede bır tane hocanın ths ı aşamasınd adı gectı mı çabasını gordunuz mu…………… yokk

 35. KÜTÜPHANECİ diyor ki:

  8/2 kütüphaneci.eş yardımı yok.1755 maaş.

 36. librariran diyor ki:

  Allah bereket versin, hayrını gör 2 aysonra 2000 Tl olur

 37. gün diyor ki:

  1.948,24 tl 1/1 i eş, çocuk, bölge vb. yok sendika var Allah bereket versin darısı C bendine 5 ocak yan ödeme kararnamesinde o zaman tüm kurumlar alır insaallah bizim gibi (kültür bak.)

 38. pendekas diyor ki:

  hadi hayırlısı

 39. zeysen diyor ki:

  8/1 kütüphaneciyim ve maaşım 1651 bölge tazminatı var…

 40. zeysen diyor ki:

  8/1 kütüphaneciyim ve maaşım 1651 bölge tazminatı var…bir yanlışlık var gibi..

  • kütüphanecisv diyor ki:

   Ek Ödeme Oranına dikkate et belki o yapılmamıştır… % 82 olacak ek ödeme oranın…

  • kütüphaneci diyor ki:

   maaşın eksik yatmış 1750 civarı olması lazım bölge tazminatı eş yardımı vs.olmadan

 41. NKNK diyor ki:

  TÜM MESLEKTAŞLARIM MAAŞLARINI BEREKETİYLE HARCAR İNŞALLAH UMARIM BUNDAN EN AZINDAN BU MAAŞLARDAN AŞAĞISI OLMAZ DARISI ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE ÇALIŞAN BİZLERE İNŞALLAH

 42. librarian diyor ki:

  Sayın Cumhurbaşkanı kararnameyi geri çevirmiş, düzenleme yapın yoksa imzalamam demiş

 43. MEHMET diyor ki:

  Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum… İnşaallah tez zamanda bunu yapanların akıbeti en azaplı ölümle son bulur.

 44. NKNK diyor ki:

  Şehitlerimize Allahtan Rahmet Yakınlarına ve hepimize sabır diliyorum. Ciğerimizi yaktılar ciğerkeri yansın…

 45. İngiliz Kemal diyor ki:

  Arap baharı, AB ekonomik krizi, israil asker ile asker takası derken, insanlarımız ölüyor ama biz görmüyoruz. 370 lira zam için yırtındık sefasını süremeden zamlar ( Güncellemeler ) belimizi büktü. ben alım gücüme bakarım vede ne alacağıma kimsenin karışmasını istemem, kanun dahilinde ister sigara alırım ister seccade… eski maaşımla 273 tane orta kalite sigara alabilecekken şimdi 264 tane alabiliyorum. Gothenin dediği gibi bir elinle dağıtacaksın diğerinle toplayacaksın ki prenslere benzeyesin hem halkı sevindirir hemde sömürürsün. 26 Şehit ne ceplerini doldurabilecek nede sörülülebilecek. Ölen ölür kalan sağlar bizim midir? Allah sabır versin…

  • veli diyor ki:

   İnsanın içinden yazmak bile gelmiyor. Zam haberleri üstüne, terör de geldi. Alacağım fazla parada umrumda değil..

 46. İngiliz Kemal diyor ki:

  2012 yılı kimine göre dünyanın sonu kıyametin kopacağı yıl. Kimine görede Müdürlük sınavlarının olduğu yıl. Hala Yönetmeliğimizde 3 yıl bakanlıkta çalışma ve 10 yıl devlet memurluğu yapma şartı var neden? bu nenden değiştirilmiyor? 5 yıl bakanlıkta Kütüphaneci olarak görev yapmak şartı ile tüm sorunlar aşılır bence… 5 yılda müdürlük için tecrübe kazanamayan zaten ömrü boyunca o tecrübeyi kazanamaz.

  Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları neden kaymakamlık sınavlarına giremiyor? elbette sınavda başarılı olma olasılığı yada mülakatta elenmeme olasılığı çok yüksek olabilir ama neden sınava giremiyoruz. o zaman yöneticide olmaz bizden bunu açık açık söylesinler…

 47. kemal diyor ki:

  Gerçek olan birşey var ki o da terörün bölgeyi esir almış olması ve hala İmralıdaki şerefsizi devletin beslemesi ve o da yattığı yerden pkk yı meclisteki işbirlikçileriyle ve avukatları aracılığıyla yönetiyor olması. Apo ve yandaşları nankör insanlar. Bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkeye ve insanlarına zulmeden ermeni dönmesi şerefsizler. Teröriste idamı getireceksin, ülkenin çeşitli meydanlarında canlı olarak infaz edeceksin ki ülkesine ve vatanına ihanet edenler hakettiğini bulsunlar. BURDAN AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNE VE MİLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM.

 48. ihsan diyor ki:

  Terörü lanetliyor şehitlerimize allahtan rahmet kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun…
  İhsan Can
  İzmir Kemalpaşa İlçe Halk Kütüphanesi

 49. CELAL BAZ diyor ki:

  ARTIK TERÖR VE DESTEKÇİLERİNE VATAN HAİNİ DEMEK ONLARINDA BU VATANIN SAHİBİ VEYA BU VATANDA YAŞAYAN İNSAN OLARAK DÜŞÜNÜLEÇEĞİ İÇİN ONLARA VATAN HAİNİ DEMEK İSTEMİYORUM . ONLAR BU VATANIN KÖPEKLERİ , GERÇİ KÖPEKLERİ BİLE OLMAZLAR KÖPEKLER BİLE SAHİBİNE SALDIRMAZLAR ……… HAYATIMIZI ANLAMSIZLAŞTIRAN BU TERÖR VE MEÇLİSTEKİ TERÖRDEN YALLANAN KÖPEKLER DE BİR GÜN HESAB VERECEKLER O BİR GÜN ARTIK GELDİ DE GEÇİYORDA

 50. uğur diyor ki:

  ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET,YARALILARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM.

 51. İngiliz Kemal diyor ki:

  Halk Kütüphanesi Müdürlük sınavı için şartların nasıl ve kimler tarafından belirlendiğini öğrenmek istiyorum. 10 yıl devlet memurluğu şartı neden sadece Kültür ve Turizm bakanlığında var? Milli Eğitim Bakanlığında 3 yıl öğretmen olarak çalışmak yeterli. Bu konunun emsal teşkil edip etmeyeceği vede dava edildiği taktirde bu hakkın bizlere verilip verilmeyeceğini merak ediyorum. Özellikle Senkida başkanlarına vede bu sendikada avukat olarak çalışanlara sorum tabi bu avukatlar bu tarz konularla ilgileniyorlarsa!

 52. librarian's diyor ki:

  Bizim bakanlığın çıkaracağı kararnamenin akıbeti ne oldu hani ekim ayı başlarında tamamdı yalanlardan bıktık artık
  3 kasıma ne kaldı şurada çıkacaksa çıksın yeter ya

  • MEHMET diyor ki:

   Bizim bakanlık kararname değil KARA NAME çıkarır ancak…Sosyologların sitesinde bırakın c bendine alınmayı,bırakın d bendine alınmayı çoktan g bendine alınmışlık kabul edilmiş olay bitmiş arkadaşlar. Şimdi çözülmesi gereken en önemli mesele ödenen farkların geri alınıp alınmayacağımış hadi hayırlısı.Yani anlayacağınız kütüphaneciye düz memurdan farklı para ödenmeyecekmiş.Memur olmak için boşuna üniversite okuduk ve boşuna kütüphaneci olduk…Benim yıllardır gücüme giden şey şu: üniversiteyi kazanacaksın dört yıl varlık yokluk içinde okuyacaksın sınavları kazanıp kütüphaneci olacaksın, okuduğun mesleği o ünvanla yapacaksın ammaaa iş maaşa gelince bizim hizmetli Ali Beyin dediği gibi; hoca dört yıl boşuna okumuşsun bak ben ilkokul mezunuyum aile yardımıyla senden fazla para alıyorum…. sözünün kurşun gibi delip geçen ektisine maruz kalacaksın.Sonuç olarak arkadaşlar zorumuza gitse de en üst perdeden bağırsakta galiba ya bu ülkede kütüphanelere ihtiyaç yok ya da kütüphaneler olsun ama kütüphanecilere ihtiyaç yok…ben sorgulamaya başladım sizi bilmiyorum.

   • sitem diyor ki:

    böyle kuruntulara kapılmayalım…

   • zafer diyor ki:

    ne g bendi kardeşim ne düz memuru buraya böyle şeyler yazıpta milletin kafasını karıştırma.ya d olacak yada c.verilen hak geri alınmaz.bunu kafanıza sokun artık.bırakın sosyologların sitesini artık.işi gücü olmayanlar can sıkıntısından sallıyorlar insanlarda bişey varmış gibi kafayı oraya yoruyorlar.biz kütüphanecilerin işi gücü yoğun arkadaşlar boş işlere yalan haberlere itibar etmeyiniz.

    • MEHMET diyor ki:

     Sitem kardeş benim böyle bir kuruntum yok bu bir, zafer kardeş yazdıklarıma bakarsanız mış,miş ekleri kullandım ciddiye almadığım için sosyologların sitesindekileri…20 yıldan sonra bir hak almışım hemde anamın ak sütü gibi helal bir hak bırakır mıyım hiç. Hadi kolay gelsin herkese benim de işim çok yoğun

 53. Engin diyor ki:

  Merhaba değerli meslektaşlarım,
  THS konusunda bu sefer bir güzel haberde bizden yani Dokuz Eylül Üniversitesinden.
  Uzun uğraşlarımız sonucunda bugün itibarı ile geriye dönük (Temmuzdan itibaren) maaş farklarımızı D bendinden almış durumdayız.
  THS sorununun DEÜ de çözülmesinde benim de üyesi olduğum KESK’e bağlı Eğitim-Sen İzmir 3.no.’lu şube yöneticilerinin büyük çabası ve katkısı olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Durumu DEÜ Genel Sekreteri sayın Can KARACA’ya taşıyarak çözüm için gereken girişimleri yapmışlardır. Genel sekreterimiz sayın Can KARACA’ya ve KESK’e bağlı Eğitim-Sen İzmir 3.no.’lu şube yöneticilerine sorunun çözümü konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Henüz hakkını alamamış olan değerli meslektaşlarıma da bu yolu denemelerini tavsiye ediyorum.
  Güzel haberleri paylaşmak dileğiyle iyi çalışmalar.

  Engin GÜNDÜZ
  DEÜ İİBF KÜTÜPHANESİ
  Kütüphaneci

 54. özkalay diyor ki:

  arkadaşlar kültür ve turizm bakanlığının personeline döner sermayeden 300 ila 400 arasında değişen miktarlarda para vereceği ve bununla ilgili yazının imzadan çıktığı hakkında bilgisi olan var mı acaba, yoksa sadece söylenti mi

 55. özkalay diyor ki:

  hakan bey bende inanmıştım ya da inanmak işime gelmişti üzüldüm şimdi iyi günler

 56. gün diyor ki:

  sadece kültür ve turizm bakanlığının personeline döner sermayeden 300 ila 400 verilmeyecek ek ödeme kalkıyo adrese bakın
  http://www.memurlar.net/haber/207515

 57. librarian's diyor ki:

  Bu bakanlık bi kararname çıkaramadı , nerde kaldı personeline 300-400 ek ödeme verecek bizi devrederler kalanlara yaparlar o zammı

 58. milas yapıldı daha da hızlı oldu dediler eskisinden kötü.okuyucuların gözünde yalancı ağır çalışan personel durumuna düştük.genel müdürlükte bakanlıkta taşrayı beğenmez iş yüklerini arttırır ama bilmezlerki taşra olmazsa teşkilat bi işe yaramaz

 59. Mehmet diyor ki:

  Bugün cumartesi kütüphanemiz ödünç verme servisinde tam 200 kitap birikti şu anda. Milas yavaş olduğu için ya da hiç çalışmadığı için kitapları yerlerine yerleştiremiyoruz okuyucuya verdiğimiz yeni kitapları küçük kağıtlara not ediyoruz…. bize gülüyorlar artık. Yeniden katalog kartlarına dönmeyi düşünüyoruz

 60. Kütüphaneci diyor ki:

  Milas Proğramı yavaş olduğu için kayıt işemleri de ilerlemiyor. Kütüphanelerde gelen kitaplar beklemek zorunda kalıyor. Genel müdürlük gönderilen kitapların en kısa sürede okuyucu hizmetine sunulmasını istiyor. Biz kütüphaneciler de istiyoruz. Proğram hızlı çalışırsa eminim ki kitaplar gecikmeden okuyucu hizmetine sunulacaktır. Genel müdürlüğümüzün bu konuyu en kısa sürede çözmesi dileğiyle….

 61. liberian diyor ki:

  KHK olayında taşrada herkes merak ve endişe içerisinde
  Özlük haklarımız geriyemi gidecek, yerel yönetimlere devredilirse iimi olur yoksa kötümü olur, vs.. sorular kafa kurcalıyor…Dernekten ses yok bari sendikalı bi yetkili açıklama yaparsa en azından bazı sorulara cevap alınmış olcak

  Bütün Fedakar ve Cefakar Meslektaşlarıma Selam olsun..

 62. ugur diyor ki:

  Nasıl bir sistemdir bu böyle?? Koli koli kitap geliyor. Kayıt yapamıyoruz. Okuyucu başımızda bekliyor ödünç veremiyoruz. Bir de derleme var. Çok mu zor yayımcı kimse, kitabı yazan kimse onun göndermesini istemek.Milletin peşine düş , eksikleri gider, derle, topla yolla. Zaten kadro açılmıyor, kütüphaneci alınmıyor doğru dürüst, üstüne bir de çalışmaya çalışanların morali bozuluyor. Yok özlük haklarımız geri mi gidecek. Yok şu olacak bu olacak.. Ya şurda kaç kişiyiz ?? Allah rızası için bir sahip çıkın bize, şöyle gönül rahatlığıyla işimize gücümüze bakalım.

 63. Muhammet Geliş ( Batman ) diyor ki:

  Vanda yaşanan depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize ALLAH’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
  Mevlam böyle acıları milletimize bir daha yaşatmasın

 64. Şevketbey AKBULUT diyor ki:

  Güzel Ülkemin üzerinde gezen karabulutlar bir an önce dağılır inşallah. Van da ki depremzedelerin Allahım yardımcısı olsun hayatını kaybedenlere de Allahım rahmet eylesin.
  Arkadaşlar KHK ile ilgili hiç bir gelişme yok mu çıkmayacak mı acaba somut bir bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse seviniriz.

 65. THSsiz Kütüphaneci diyor ki:

  arkadaşlar 2 dilekçe gönderdiğim halde kurumumdan hala ths onay yazım gelmedi ilgililerle yüzyüze görüşmem gerekiyor. sizlerden ricam mail adresime özel bilgilerinizi silerek maaş bodronuzu ve temmuza kadar geriye dönük odeme bodronuzu gönderirseniz sevinirim teşekkürler.. alpw@mynet.com

 66. kitapcıes diyor ki:

  ACİL…

  Arkadaşlar THS ödemeleri ile ilgili olarak, Maliyenin Kültür Bakanlığına verdiği cevap yazısı gerekiyor.

  eposta adresim: uslumu@mynet.com

  Muharrem Uslu

  • librarian's diyor ki:

   Maliye Kültüre cevap yazısımı göndermiş, ne zaman göndermiş??*

   • kitapcıes diyor ki:

    Kültür Bakanlığının, Mal Müdürlüklerine gönderdiği yazıya dayanak olan yazı..

    Tabii böyle bir yazının varlığından emin değiliz, olmalı diye düşünüyoruz.
    Neyse ki, şimdilik başka bir yoldan çözmeye çalışıyoruz, böyle bir yazı varsa bile şimdilik ihtiyaç yok..

 67. zeysen diyor ki:

  Arkadaşlar 8/1’i ve eş çocuk yardımı almayan kütüphaneci varsa aranızda bordrosunu mail adresime yollayabilir mi?
  Benim maaşım emsallerimden en az 100 lira eksik yatıyor. ilgilenen olursa sevinirim.

  Teşekkürler…

 68. NKNK diyor ki:

  Arkadaşlar öncelikle büyük bir felaket yaşadığımız şu günlerde ölenlere Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
  Son maliye bürokratlarının hazırlmaya çalıştıkları genelge ile ilgili bir mail hazırlayıp Ak parti kütüphanesi çalışanlarına mail attım umarım işe yarar.

 69. librarian's diyor ki:

  Blogta bir sessizlik hakim, acaba kötü haberlerin öncesindemiyiz ???
  Kimse pek yazmıyor , Genelge,KHK, Devir ??????????????????????

  • Şevketbey AKBULUT diyor ki:

   librarian’s arkadaşım sende benim gibi bu blogu takip edenlerdensin incelediğim kadarıyla…gerçekten kimse birşey yazmıyor..ya kimse birşey bilmiyor.. ya takip edilmiyor burası…yada bu konuları kimse umursamıyor…bakanlıktan kimse yada sendikacı bir arkadaş yokmu..yada arkadaşın arkadışı yokmu şu KHK konusunda bir cevap verebilecek hayret…saygılarımla..

 70. ince memet diyor ki:

  Arkadaşlar ,

  Devir ile ilgili çıkacak KHK me çıkması bekleniyor ama ne zman çıkacak bilinmiyor 3 kasıma kadar çıkmazsa meclisten geçer.Ama NET olarak şu gün çıkacak diye bilinmiyor.

  C bendi içinde ÜAK kararını bekliyoruz.

 71. orkun diyor ki:

  Halk Kütüphanesi devir konusunda fikrim yok, üniversite kütüphanesi kütüphanecisiyim. Ama şahsi fikrim devirin olması hiç hayırlı değil. Belediyecilik girdiğimi bir işin içine o zaman işler bozulur.Çifte standartlar başlar. Hayırlısı olsun.

  Biz ankara üniv. olarak teknik kadronun maaşını alamadık. Yılbaşına kadar da zor görünüyor. Toplu almak daha iyi de olabilir, özellikle kredi borcu olan veya benim gibi araba almak isteyenler için iyi olabilir.

  Mesleğimiz açısından çok gelişme yok son zamanlarda. Zaten ülkemizde de bu zamanda tat tuz yok. İnsanlar elindekilerle yetinmeyi normal görmeye başladılar.

  Bir gün içinde aileniz ile oturup yemek yiyorsunuz. Birden deprem oluyor, sevdiklerinizi kaybediyorsunuz. Canınızdan bile daha çok sevdiğiniz evladınız, terör denen artık kimsenin inanmadığı bir katiller ordusuna şehit veriliyor. Onca yıl çektiğiniz sıkıntılar, duyduğunuz sevgi, gelecek beklentileri ve hayatta evlenmek için vazgeçtiğiniz sorumsuz bekar hayatı nın özlemi kafanızdan film şeridi gibi geçiyor. Bu kadar şey olurken, diğer herşey sadece teferrüat olarak kalıyor geride. Ne önemi varki para, pul, kariyer v.b.

  Meslektaşlarımın hepsine iyi bir gelecek diliyorum.

 72. NKNK diyor ki:

  Eşdeğer kadrolar

  MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ve daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe halinde tespit edilmiştir:

  a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü ve eğitim görevlisi.

  b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz, cezaevi vaizi ve murakıp.

  c) Üçüncü kademe: Öğretmen, araştırmacı, sosyolog, psikolog, APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar.

 73. Merdinik diyor ki:

  Diyanete göre eşdeğersek bitmiştir bu iş,C bendini geçin B bendini bile talep edebilirz,mimar,mühendisle bile eşdeğeriz.Bu arada C bendinde istatistikci var,kestane buna ne diyecek acaba,eşdeğer değilsiniz diyordu resmi gazete kapı gibi yazmış.

  • Ali Osman ÜNAL diyor ki:

   25/08/2004 tarih ve 25564sayılı resmi gazeteye bakarsan oradada 5.kademede bunlar var zaten;(Yürürlükten kaldırılan yönetmelik)sadece öğretmen,sosyolog,psikolog eklenmiş.3.Kademe olarak yazılmış.
   Ne varki bunda…Bundan dolayı biten iş ne?
   Bundan kastınız ne?Ne çıkartıyosunuz bundan?

 74. NKNK diyor ki:

  EVET ARKADAŞLAR MESLEĞİMİZ AÇISINDAN GÜZEL BİR GELİŞME BU NOKTADAN HAREKET EDEBİLİRİZ EMSAL=EŞ DEĞER MESLEKLER AÇISINDAN …

  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm

 75. NKNK diyor ki:

  KİMSE YOK MU

 76. Van'a Yardım diyor ki:

  Değerli Liste Üyeleri,

  Biraz önce Van İl Halk Kütüphanesi Müdürü Sami Şişecioğlu ile görüştüm. Onun anlattıklarından bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
  Sami bey Valilik bünyesinde kurulan İl Kriz Merkezinde çalışmaya başlamış. Günde iki – üç saat uyduklarını akşamları çadırlara kuru ekmek ve çay dağıtıyorlarmış.
  Sami beyini söyledikleri;
  – Kadınlar kriz masasına geliyor, ayaklarında çorap yok, ayakkabı yok terlikle geziyorlar.
  – Artçı depremler devam ediyor. Pek çok evde hasar oluştu. Bu yüzden Van’ın neredeyse tamamı dışarıda çadırlarda kalmaya çalışıyorlar. Bu nedenle çadır da yetmiyor. Kar ve yağmur var.
  – Artçı depremlerden sonra Van’da 4 bina yıkılmış.
  – Burada insanların her şeye ihtiyacı var. Şehir suyuna kanalizasyon karışmış şebeke suyu içilmiyor.
  – Enkaz altında kalan insanları çıkarmaya çalışıyoruz.
  – Kendisi ailesini Kayseri’ye memleketine göndermeye çalışıyor otobüs ve uçak’ta yer bulmak nerdeyse imkansızmış.
  – Kütüphanede depremden sonra pek bir şey yoktu fakat artçı depremlerden sonra hasar oluşmuş içeri girmekten korkuyorlarmış.
  – Valilik kamu kurumlarının açılmasını istemiş, ancak ben kütüphaneyi açsam sürekli kullanıcım olan 160 üniversiteye hazırlanan çocuk var herhangi bir durumda onları içeriden nasıl tahliye edeceğim. Kütüphanenin alt katında pencereler demirli sadece iki kapı var diyor. Kütüphane personeline çadır bulamadık barakada yaşıyorlar dün su basmış. Bir kısmı da gezici kütüphanede kalıyorlarmış.

  Değerli Liste Üyeleri
  Bugün birçok gazetede yer alan bir haberi sizlerle paylaşmak ve önceki yazımda ilettiğim hesap numarasına yardımlarınızı bekliyoruz. Kütüphane olarak toplayıp topluca da yatırabilirsiniz. En azında kütüphanelerde çalışan meslektaşlarımıza yardımcı olalım diyorum.
  Duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ederim.
  Ali Fuat Kartal
  TKD Genel Başkanı

  “Bir gün sen düşersen ben de seni kaldıracağım”
  http://haber.gazetevatan.com/Haber/407149/1/Gundem

  ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ

  YAPI KREDİ BANKASI HACETTEPE ÜNİV.BEYTEPE ŞUBESİ 80250388-TL
  TR40 0006 7010 0000 0080 2503 88

  NOT :Açıklama kısmına Van depremi ile ilgili yardım yazılmasını rica ediyoruz.

  __._,_.___

 77. ali diyor ki:

  http://devletpersoneli.net/thsdeki-personele-gih-tazminati-olur-mu-haberi/5159.aspx

  Dikkatle okumalı ve mutemetler sıkıştırılmalıdır.

 78. librarians diyor ki:

  Tedbir 245. Kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetimlere devredilecektir.Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler, Üniversiteler, STK’lar Aralık Sonu
  Kütüphane ve kültür merkezi gibi yapıların, yerel yönetimler ile üniversitelere devredilmesi sağlanacaktır.

 79. librarians diyor ki:

  Yani Taşradaki kütüphaneler yıl sonuna kadar devredilecek…Devlet ferman eylemişşş….

 80. Şevketbey AKBULUT diyor ki:

  librarians arkadaş, nedir bu tedbir 245 açıklarmısın?

 81. librarians diyor ki:

  2012 YILI PROGRAMI
  18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
  Bakanlar Kurulu Kararı Eki

  • Mehmet diyor ki:

   Yanılmıyorsam 2010 ve 2011 yıllarında da vardı aynı maddeler arkadaşlar…

  • DTCF diyor ki:

   librarians verdiğin resmi gazete sayısında öyle bir madde yok…

   • librarians diyor ki:

    Sayfa 245 e ii bak görürsün dostum

    • 2012 yıllık proğram diyor ki:

     3. Politika Öncelikleri ve Tedbirler
     Öncelik / Tedbir Sorumlu Kuruluş/İşbirliği Yapılacak Kuruluş Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama
     Öncelik 113. Yurtiçi ve yurtdışı kültür mirasımızın envanterinin çıkarılarak dijital ortama aktarılması sağlanacak, bu mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
     Tedbir 236. Kültürel mirasımızın korunması tanıtılması ve bu konuda kamuoyu bilincinin artırılması sağlanacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), MEB, TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı,Yunus Emre Vakfı, Devlet Arş. Gn.Md., Vakıflar Gn. Md., Üniversiteler, Yerel Yönetimler, STK’lar Aralık Sonu Yurt içindeki ve dışındaki tarihi eserlerimiz ve kültürel mirasımızın aslına uygun olarak korunması sağlanacak, yurt dışında restorasyonuna başlanan tarihi eserlerimiz öncelikli olarak tamamlanacaktır. Yazma eserlerin restorasyonu yapılarak, tıpkıbasımı ve günümüz Türkçesine çevirisi yapılacaktır. Süleymaniye ve Beyazıt Devlet Kütüphanelerindeki yazma eser koleksiyonlarının dijital ortama aktarılması tamamlanacaktır. Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) projesi hayata geçirilecektir.
     Tedbir 237. Yeni müzelerin kurulması sağlanacak, müzelerin ziyaretçi sayısının artmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Vakıflar Gn. Md.lüğü, Üniversiteler, Yerel Yönetimler Aralık Sonu Müzecilikte Algılama Teknikleri (MAT) projesinin tamamlanmasıyla oluşturulacak interaktif uygulamalarla müzecilikte sunum teknikleri geliştirilecek ve bu suretle ziyaretçi sayısında artış sağlanacaktır. Başta tematik müzeler olmak üzere yeni müzeler kurulacak ve Müzeler Ulusal Envanter Sistemi (MUES) projesi hayata geçirilecektir.

     Tedbir 238. Soydaş ve akraba topluluklar ile ortak kültürel değerler temelinde ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir strateji belgesi hazırlanacaktır Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (S), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TİKA Aralık Sonu 5978 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Kültürel ve Sosyal Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu aracılığıyla soydaş ve akraba topluluklara yönelik ortak kültürel değerler temelinde, sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye dönük bir strateji belgesi oluşturulacak ve uygulamaya konulacaktır.
     Öncelik 114. Türkçenin dil birikimini ortaya çıkaracak, Türk kültür sanat ve edebiyatının bütün dünyada tanınmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar desteklenecektir.
     Tedbir 239. Türkçenin geliştirilmesi, doğru ve etkin kullanımına yönelik çalışmalara hız verilecektir. Türk Dil Kurumu (S), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yunus Emre Vakfı, MEB, YÖK, TRT, TÜBİTAK, Anadolu Ajansı Aralık Sonu Bilim, eğitim, öğretim, yayın kuruluşlarında Türkçenin doğru ve etkin kullanımı sağlanacaktır. Yazılı ve görsel basında ve ticari alanda yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimelerin kullanımının özendirilmesine çalışılacak, işyeri adlarındaki yabancılaşmaya karşı yasal düzenlemeler yapılacaktır. Etimolojik sözlük hazırlanmasına ve yabancılara uzaktan Türkçe öğretimine yönelik çalışmalara başlanacaktır. Türk işaret dilinin oluşturulması, sözlüğünün ve dil bilgisinin hazırlanması sağlanacaktır.
     Tedbir 240. Türkçenin dil birikimine ve gelişimine katkıda bulunmuş tarihi şahsiyetler hakkında belgesel,film ve çizgi film gibi görsel içerikler hazırlanacaktır. Türk Dil Kurumu (S), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, MEB, Yunus Emre Vakfı, YÖK, TRT, TÜBİTAK, Anadolu Ajansı Aralık Sonu Evliya Çelebi Belgeselinin yapımı tamamlanacaktır. Türkçeyle Yarışıyoruz programı yayına girecektir. Sonraki yıllarda yapılacak olan belgesel ve çizgi filmlerin hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecektir.
     Öncelik 115. Toplumda dayanışma, uzlaşı ve hoşgörü kültürünü besleyen toplumsal kurum ve kaynakların tespiti ile bu kültürü zayıflatan etkenlerin ortaya çıkarılmasına yönelik sosyal araştırmalara öncelik verilecektir.
     Tedbir 241. Toplumda dayanışma, uzlaşı ve hoşgörü kültürünü besleyen toplumsal kurum ve kaynakların tespiti ile bu kültürü zayıflatan etkenlerin ortaya çıkarılmasına yönelik sosyal araştırmalar yapılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), TÜİK, Vakıflar Gn.Md., STK’lar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Aralık Sonu Toplumsal sorunların tespitinde ve çözümünde taraf olabilecek kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak bir platform marifetiyle araştırmanın içeriğine dair çalışmalar yürütülecektir.
     Tedbir 242. Ailenin bütünlüğünü ve önemini vurgulayan içerikte programlar hazırlanacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (S), Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, RTÜK, Özel Sektör, Üniversiteler Aralık Sonu Aile içi ilişkileri güçlendiren, çocuk ve gençlerin aileleri ve toplumla sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlayan ve ortak değerlerimizi yücelten dizi, belgesel, çizgi film gibi yayınların yazılı ve görsel basında daha fazla yer alması teşvik edilecektir.
     Öncelik 116. Kültür turizminin geliştirilmesi ve sinema, belgesel film gibi kültür ürünleri üretiminin teşvik edilmesi suretiyle kültür sektörünün ekonomik boyutu güçlendirilecektir.
     Tedbir 243. Kültür turizmi için elverişli mekanların tanıtımına ağırlık verilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Ekonomi Bakanlığı, TRT, Özel Sektör, Meslek Odaları, Yerel Yönetimler Aralık Sonu Yurt içi ve dışında kültürel mekanlarımıza yönelik yapılan tanıtımların çeşitlendirilerek artırılması sağlanacaktır.
     Tedbir 244. Yerli film sektörüne yapılan destekler artırılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Ekonomi Bakanlığı, TRT, Özel Sektör, Meslek Odaları, Yerel Yönetimler Aralık Sonu Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan sinema desteğinin artırılması ve çeşitli ödüllerle desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Ulusal ve uluslar arası film festivallerine verilen destek artırılacak, yerli filmlerin uluslar arası festivallerde daha fazla yer alması teşvik edilecektir.
     Tedbir 245. Kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetimlere devredilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler, Üniversiteler, STK’lar Aralık Sonu Kütüphane ve kültür merkezi gibi yapıların, yerel yönetimler ile üniversitelere devredilmesi sağlanacaktır.

     • 2012 yıllık proğram diyor ki:

      Bizi ilgilendiren burası
      Butip proğramlar heryıl yapılır ancak hepsi uygulanmaz khk çıkmaz ise zor gibi

      245. Kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetimlere devredilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler, Üniversiteler, STK’lar Aralık Sonu Kütüphane ve kültür merkezi gibi yapıların, yerel yönetimler ile üniversitelere devredilmesi sağlanacaktır.

    • 2012 yıllık proğram performans diyor ki:

     Tedbir 281. Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların performansını objektif ve saydam biçimde ölçen standartlar geliştirilecek, başarılı çalışanlar desteklenecek, ücretlendirmede performans da esas alınacaktır. Devlet Personel Başkanlığı (S) Aralık Sonu Kaldırılan sicil sisteminin yerine etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem oluşturulacak, kamuda performansı da dikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla Performans Değerlendirme Kılavuzu hazırlanacaktır.

     Bu haber 36,664 defa okundu.

     Avea aboneleri ABONE yazıp 9462’e göndererek ilanları cep telefonlarına alabilirler. İptal için “İPTAL” yazıp 9462’ye göndererek de servisten ayrılabilirsiniz.
     Servis haftalık 0,99 TL olarak ücretlendirilir. Fiyatlara % 18 KDV ve % 25 ÖİV dahildir. Paket üyeliği aylıktır.
     Günde 2 bilgilendirme SMS’i gelmektedir
     Forumdan seçmeler
     20 Nisan 11:53Emeklilikte yaşa takılanlar
     26 Ekim 15:24MEB ek ödeme oranları-teknik hizmetler
     28 Ekim 20:32Van’daki depremde evsiz kalan öğretmeler… Ne yapacağız?
     24 Ekim 17:58Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri 2. Sınıf Mühendisler mi?
     1 Kasım 07:48Sağlıkta Rotasyon Gelmeli mi?
     25 Ekim 22:28Diyanet’in Atama yer değiştirme,sınav ve Görevde Yükselme yönetmenliği Resmi Gazete’de
     28 Ekim 14:17Vodafone’nun Kamu Haber paketi, ne çok uyduruk haber gönderiyor

     Yorumlar Yorum yaz İlgili haberler

     Son haberler
     14:01 PTT soyguncularına 5’er yıl hapis
     13:48 Şırnak’ta 1 er ‘kaza kurşunu’yla şehit oldu
     13:45 Ekimde perakende fiyatlar yüzde 3,07 arttı
     13:40 KCK soruşturması: Prof. Ersanlı ve 23 kişi tutuklandı
     13:33 Bürokratlar Vanlı öğrenciler için seferber oldu
     13:24 Gün ortası döviz fiyatları/ Video
     13:17 Polis otosuna molotof saldırısı: 2 memur yaralı
     13:08 Memura verilen ek ödemelerin geri istenmesi davalık
     13:01 E-ticaret ve banka kartı kullanımı 9 ayda yüzde 52 arttı/ Video
     12:49 Kalp, damar ve şeker hastaları az et tüketmeli
     12:40 Erdoğan: Kılıçdaroğlu Kayseri konusunda çaktı/ Video
     12:36 Başkentte bayramda belediye otobüsleri ücretsiz
     12:32 Erciş’te öğretmenler ilk defa toplandı
     12:30 Toplu sözleşme nasıl yapılacak? Tüm detaylar…

     Diğerleri

     Önemli haberler
     4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Değişiklik Tasarısı Taslağı
     DPB’den, 2012 YPK kararına ilişkin açıklama
     EÜAŞ, personel alımında adayları mağdur etti
     Online KPSS eğitimi fırsatında son gün…
     Kaldırılan sicilin yerine ‘Performans Değerlendirme Kılavuzu’ hazırlanıyor
     Diğerleri

     Son ilanlar
     Boğaziçi Ünv. Öğretim Elemanı Alım İlanı
     İzmir Bayındır Öğretmenevi Geçici Bulaşıkçı Alım İlanı
     Ankara Ünv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
     Dokuz Eylül Ünv. Sözleşmeli Personel Alım İlanı
     İzmir Katip Çelebi Ünv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
     Hacettepe Ünv. Öğretim Elemanı Alım İlanı
     Konya Gözlü Belediyesi Geçici Beden İşçisi Alım İlanı
     Günün diğer ilanları

     İletişim | Reklam | Sitene ekle | Hakkında 1999 – 2011 © Memurlar.Net.

     • 2012 yıllık proğram performans diyor ki:

      yanlış oldu istenmeyen bölümde kopyalandı kusura bakmayın

    • Şevketbey AKBULUT diyor ki:

     valla 03 Kasım kaldı 2 gün ak koyun kara koyun neymiş göreceğiz hava puslu her kafadan bir ses çıkıyor…gerçekten khk merak ediyorum zira memurlar net forum da bir arkadaşta devir meselesinin khk den çıktığını ve fazla çalışma mesaisi verileceğini bunun cbaşkanının önünde olduğunu yazmış…bakalım netleşecek son iki gün..))))

 82. Milas'ın hantallığı diyor ki:

  Değerli meslektaşlarım
  Bugün KYGM’den bir yazı geldi. Sayın genel müdürümüz gittiği bazı yerlerde satın alınan ve bakanlıktan gönderilen kitapların kolilerde tutulup teknik işleminin yapılmadığını görmüş. İvedilikle kayıtların yapılması isteniyor. Biz sadece kayıt işiyle uğraşacak personeli olan şanslı bir kütüphane olmamıza rağmen sırf Milasın yavaş çalışması sebebiyle kayıtlarımızı tamamlayamadık. Bir de tek personel çalışan yerler ne yapsın?

 83. zafer diyor ki:

  dediğin doğruysa eğer genel müdür kendi girsin bakalım bir koli kitabı kaç ayda girecek.hem mks hem milas çok yavaş ama ankaranın umrundamı.ankarada sistem çalışıyomuş taşradan onlara ne?güya bakım yapıldı milas komaya girdi.haberleride var ama artık nasıl bir firmayla anlaştılarsa ne bir cevap var ne bir çalışma.bizleri okuyucularla karşı karşıya getiriyorlar.aman yazacam çok şey ama kimin umrunda ki.sistem yoksa sıkıntıya girmeye gerek yok beklesin kolilerde kitap.kitapların kolilerde beklemesi de umurlarında değil.

 84. bby2008 diyor ki:

  KYGM’den bize de yazı geldi. milas bu durumdayken kayıtları tamamlamak cok zor, acilen bakanlığın çözüm bulması gerek. genellikle cok yavas olan milas bugün hiç çalışmıyor

  • Kütüphaneci Mersin diyor ki:

   Aynı yazı tüm kütüphanelere geldi. Genel Müdürlük Milas Proğramına bir çare bulamazsa koliler yığılmaya devam edecek. Biz de istemiyoruz yığılmanın olmasını…………

 85. ERDAL diyor ki:

  Hizmet birleştirmesi ile ilgili bilgisi olan varmı acaba THS olunca ne değişti

 86. Merdinik diyor ki:

  Adalet bakanlığıda D bendinden ödeme yapmaya başladı.

 87. Taşralı diyor ki:

  İlçeler devredilmiyor, rotasyonda sadece il kültür müdürleri var, ek ödemeler en az 250 TL artacak. Aldığımız en son haber bunlar.

 88. ince memet diyor ki:

  yalan söylemişler

  • librarians diyor ki:

   Gerçekleri bilelim, son gün geldi çattı kararname ortada yok sahipsiz kütüphaneler, yığınla kitap kolileri, karamsar kütüphaneciler, şevk yok …….

 89. gün diyor ki:

  kararnameyi Cumhurbaşkanı geri göndermiş imzalamamış. devir yok yani ancak kanunla
  Milasss evet sorun büyük web tabanlı imiş mikro beta ile bakanlık birbirine atıyo suçu biri paramı almadım diğeride işi tam teslim et diyo imiş son durum bu arkadaşlar ankaradan duyumlarımız

 90. grikardinal.. diyor ki:

  Nerede kaldı kultur memursenliler nerde kaldı türk kültür sanat senliler Neymiş herkes rotasyona tabiymiş vs. vs.
  işiniz gücünüz yalan dolan…

 91. teknik kadro diyor ki:

  KİMLER MALİYE UZMANI OLDU?

  MALİYE UZMANLARI 3600 EK GÖSTERGE , 2000 MAKAM VE 8000 GÖREV TAZMİNATI ALACAK

  Maliye Bakanlığında yer alan,

  “Muhasebat Başkontrolörü”,
  “Milli Emlak Başkontrolörü”,
  “Başkontrolör”,
  “Muhasebat Kontrolörü”,
  “Milli Emlak Kontrolörü”,
  “Kontrolör”,
  “Devlet Bütçe Uzmanı”,
  “Mali Suçları Araştırma Uzmanı”,
  “Devlet Muhasebe Uzmanı”,
  “Devlet Gelir Politikaları Uzmanı” ve
  “Devlet Malları Uzmanı” kadro unvanları,

  “Maliye Uzmanı” adı altında birleştirilmiştir.

  Zam ve tazminatlar nasıl olacak?

  İlgili mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar, Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcılarına 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesine göre yapılacak zam ve tazminat ödemelerinde Devlet Bütçe Uzmanı ve Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları için belirlenmiş olan puan ve oranlar esas alınır. Bu madde uyarınca Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılan Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, bu maddenin yayımı tarihinde 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanları için belirlenmiş olan zam puanları ile özel hizmet ve denetim tazminatı oranlarından, aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmaya devam ederler. Bu zam ve tazminatlardan yararlananlara Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcıları için öngörülen zamlar ile özel hizmet ve denetim tazminatı ödenmez.

 92. librarian's diyor ki:

  Sendika ve dernekteki elemanların söyledikleri tutmadı
  onlarda olayın uzağındalar kendi hallerinde sallama yapıyolar

  • yonca. diyor ki:

   Bu genelleme doğru değil Kültür Sanat Sen bu işin içinde değildir.Maddesine kadar belirtip yazan ve taslak elimizde diyip bizimle paylaşmayan diğer sendikalardır.Buradan önceki iletilere bakabilirsiniz.Hiç birinde Kültür Sanat Sen göremzsiniz.Çünkü biz kirli propaganda ve yalan yanlış bilgilerle üye yapmayı hedefleyen bir sendika değiliz.

   Dönersermayeden ek ödenek alma konusuda benzer bir propaganda şeklidir.

   • librarian's diyor ki:

    İşin içinde değilse neresinde ??????

    Bu dönemlerde sağlıklı bilgileri sendika yetkililerinden alamayacaksak ne zaman alacaz..
    Sendikacılık takiptir bilgilendirmedir, kime sorsak ben bilmiyorum diğer sendika diyo..Nasıl öğrenecez doğrusunu o zaman..

    • ince memet diyor ki:

     Kültür sanat sen yalan haber yapmıyor arkadaşım ,
     Eğer sendikamızın açıklamalarını takip edersen daha önce bu konuda sendikamız tarafından bir açıklma yapılmıştır.
     Her yıl aynı oyunu yapan bir sendika var karşımızda ,yok 250 lira verecekmiş yok devir yokmuş…Yalan söylüyorlar.
     11.10.2011 Tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sn. Faruk ŞAHİN’le yapılan görüşme kültür sanat senin sayfasında bulabilirsin.
     Biz sendika olarak her şeyin tam ortasındayız,bu yüzden hedef tahtasındayız.
     Ama işimiz sendikacılık , sigortacılık olmadığı için resmi tutarlı bir biçimde açıklama yapıyoruz.
     Nerde diye bize sorcağına her yerde bizim hükümetle aramız iyi diyip sürekli bakanla görüşenlere soracaksın şimdiye kadar nerdelermiş..

 93. teknik kadro diyor ki:

  Müftülerden sonra Kestane de 3600 ek göstergeyi 2000 temsil ve 8000 görev tazminatını kaptı. ayrımcılık hat safhaya ulaştı.Kendileri için düzenleme söz konusu olunca anında, ama kütüphaneciler sözkonusu ise D bendi bile çok.
  Liste üyeleri; sesiniz daha gür çıkmazsa, daha iyi kulis yapmazsanız havanda su dövmeye devam edersiniz.Kendi kendinizden medet umarak ağlaşırsınız.Anca birbirimnizden bordro örneği ister durursunuz.

 94. zafer diyor ki:

  KHK Bugün yayımlanmadı ama resmi gazetenin en altında akan yazıya dikkat ederseniz ekte yayımlanabilir yani mükerrer resmi sayıda.ulaştırma bakanlığın khk sı 1 kasım tarihli ama bugünkü nün ekinde yayımlanmış.karamsarlık yapmak için 24 saat daha beklemekte fayda var.öyleymiş böyleymiş lerle moralınızı bozmayın yarın sabah belli olacak herşey.iyi çalışmalar.bu arada milas çok kötü bunun nedenide bizim bakanlığın sitesi üzerinden olması.e bizim bakanlığın sitesinden yayınlanıyosa iyi olması şaşırtıcı olmazmı?

 95. grikardinal.. diyor ki:

  Kestane ile konuşan var ise lütfen sorarlar mı yapılan düzenleme kendisine gelince hem hızlı hemde en iyi şekilde çıkıyor.Hala GİH maaş alıyorum insaf be…..

 96. Tahir EKMEN diyor ki:

  Arkadaşlar
  Hiç üzülmeyin,kütüphanelerimiz bakanlıktan başka bir kuruma devredilmeyecektir.
  Hepinize iyi çalışmalar.

  • zafer diyor ki:

   bu bakanlıktan alınıp herhangi bir bakanlığa bağlansaydı daha iyi olurdu hem bakanı-lıktan hemde genel müdürlükten ayrılma fikri bile heyecan verici.nedenini hepini biliyosunuzdur.bakanlık ve genel müdürlük çağın o kadar ilerisindelerki hızlarına yetişmek mümkün değil ayrıca personelleriylede çok ilgililer ve buda kültür bakanlığı personelini şımartıyor.biraz ezilmek ,çin başka bakanlığa gidelim istiyorum

 97. Tahir EKMEN diyor ki:

  Biz bakanlığımızdan da genel müdürlüğümüzden de memnunuz,onlarla birlikte çalışmattan şevk duyuyoruz.

 98. Ahmet diyor ki:

  Arkadaşlar bırakın dalgayı,dalgacıyıda, bu geceyide sağ sağlim atlatırsak KHK süresi bitiyor.Ben bu gece birşey bekliyorum.İçimde kötü bir his var.

 99. librarian's diyor ki:

  Ek Ödeme doğruymuş arkadaşlar..Herkese hayırlı olsun..
  KHK 666

  • ince memet diyor ki:

   hesapla bakalım kaç para artıyor………

  • ince memet diyor ki:

   hani 250 lira bir artış olacaktı….biz daha öncede söyledik tüm memeurlar için bir iyileşme düşünülüyor bize de yansıması çok az olmuştur.
   ksa zamanda 400 liraya yakın bir artış sağlanmıştır.Büyük bir olaydır.
   Küçük artışlara kanmamak gerekir.

 100. iki yeni genel müdürlük diyor ki:

  662 sayılı KHK’nın ilgili maddesi şu şekildedir:

  MADDE 60- 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

  “d) Telif Hakları Genel Müdürlüğü,

  e) Sinema Genel Müdürlüğü,”

  “GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yayımı tarihinde Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevi, bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlar, bu Kanuna eklenen (II) sayılı cetvel ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır

 101. yan ödeme tazminat oranları diyor ki:

  ths olanlar 82 den 85 e tabi derecesi 7 een yüksek olanlar için
  c de yeralırsak bu 100 olacak

  gihte 65 den 85 e çıkmış

  2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
  a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130
  b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar 120
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110
  3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100
  c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85
  3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;
  Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85

 102. misafir 111 diyor ki:

  Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler döner sermaye bütçelerinden yapılır. Devletin mali imkanlarını gözönünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde istihdam edilen personele bu madde uyarınca yapılan ek ödemenin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden yaptırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 103. Ktp diyor ki:

  Resmi Gazetede yayınlanan ek ödeme oranlarına göre GİH sınıfı ile Ths arasındaki ek ödeme oranı farkı kalmamış oluyor.Hele ki dereceniz 4 ten sonra ise alacağınız 3 puanlık bir artış(82 den 85’e)anlayacağınız c bendi yoksa alınmış bir hak da yok demektir.

 104. pandora diyor ki:

  1 . derece kütüphaneci ek ödeme oranı 82 den 110 ‘a çıktı

  • Ali Osman ÜNAL diyor ki:

   Bunu nereden aldınız?Yazarmısınınz…

   • özkalay diyor ki:

    Ali bey sanırım arkadaş şuradan bulmuş 2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;
    a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;
    1) 1-2 dereceden aylık alanlar 150 918,56
    2) 3-4 dereceden aylık alanlar 140 857,32
    3) Diğer derecelerden aylık alanlar 130 796,08
    b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;
    1) 1-2 dereceden aylık alanlar 120 734,84
    2) 3-4 dereceden aylık alanlar 110 673,61
    3) Diğer derecelerden aylık alanlar 100 612,37
    c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan; 0,00
    1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110 673,61
    2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100 612,37
    3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 551,13
    4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85 520,51

   • pandora diyor ki:

    c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;
    1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110…………….!!!!!
    2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100
    3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90
    4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85

 105. ktpci diyor ki:

  arkadaşlar 9/3 olan kütüphanecinin maaşına yansıma nasıl olur?

 106. kthci diyor ki:

  arkadaşlar 9/3 kütüphanecinin maaşını nasıl etkileyecek?

 107. bby2008 diyor ki:

  ek ödeme oranımız 82 den 85 e cıkıo 6.12×3 yaklasık 20 tl. c bendi olmadıktan sonra teknik kadro olmanın bi önemi kalmıcak..

 108. Kütüphaneci diyor ki:

  THS olmanın bir anlamı kalmadı arkadaşlar.

 109. Merdinik diyor ki:

  4/2 kütüphaneci 110 lira fark edecek maaşıma.

 110. sakin diyor ki:

  Ya nasıl kalmadı arkadaşlar bilende konuşuyo bilmeyende tamam belki bizi d bendine yada c almazlar ise tamam fark kalmaz ama d bendinde en az 270 lira fark ediyor ve bu yapılan ile bile maaşlarımız 50 lira arttı fesat olmayalım arkadaşlar. C ve D bentleri için mücadeleye hazırlanalım meurların maaşları eşitlendi diye üzülmeyelim!

 111. anlamadım diyor ki:

  Memurlar ile aramızda nekadar bir fark olucak gerçi biz ünv. kütüphanecileri olurak maaşlarımızda birşey farketmesede !!!!( Maaş hesaplamaları oyüzden uzak geliyor olabilir)

 112. Kütüphaneci Erdal diyor ki:

  Özel hizmet tazminati oranlarımız hala 93 ve üzeri değişen ek ödemedir oda en az 82 den 85 e çıkıyor mevcut durumumuz budur.

  • anlamadım diyor ki:

   Sanırım sizde ünv. kütüphanecisisiniz oda 20 liralıkmı bir artış yapıyor
   Teşekkürler

 113. Kütüphaneci Erdal diyor ki:

  Normalde memurların Ek ödemesi 65 idi bu oran min.85 oluyor 20*6,12=122,4 TL. memur maaşı bu oranda artacak.bizim Ek ödeme oranımız zaten 82 olduğu için 3 puğanlık artışla 85 e çıkıyor buda 3*6,12= 18,36 Tl.lik bir fark eder artı bizim ÖHT miz normal memurdan min.45 puğan farklı olduğu için oda 45*6,12=275 Tl mevcut durumda fazlamız var.Memurlara 122,4 tl bizede 18,36 tl artış olduğundanmevcut durumumuzu koruduğumuzda aradaki fark 275+18,36-122,4=170,96 Tl olur.Yani THS nin en az farkı 170,96 olur.Benim hesabım bu tabiki

 114. Kütüphaneci Erdal diyor ki:

  Tabi bu hesap kişilerin kadro derecesine göre değişir.

 115. ANLADIM diyor ki:

  Teşekkürler :))

 116. sakin diyor ki:

  Erdal arkadaş ek ödeme oranlarımız aynı olacak 7. dereceye kadar 85, 4-7 arası 90 olacak yanı o 122yi çıkartmaya gerek yok sadece memurların öht oranı 48 bizim 93 fark 44*6,12=270 lira düz memurdan farkımız olacak. Tabi en az d bendini verirlerse

 117. ANLADIM diyor ki:

  Yaa bu d bendi verilmedimi arkadaşlar Halk KÜTÜPHANECİLERİ d bendinden almaya başalamdımı maaşlarını

 118. gün diyor ki:

  d alındı hedef C bendi inşallah ocaktada o olur da tüm kütüphaneciler için

 119. pandora diyor ki:

  Bilgi kirliliği yine tavan yaptı.Ek ödeme oranları gayet açık .Dereceniz ne ise tabloda karşılığını bulabilirsiniz.Resmi gazeteden alınan tablo aşağıda.Derecenize göre yeni ek ödeme oranınızı tespit edebilirsiniz.
  c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85

 120. gün diyor ki:

  halk kütüphaneleri için dedim daha vermemek için inat eden kurumlar var onlarda en geç ocakta C den alırlar inşaallah

 121. gün diyor ki:

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110 : 171 TL
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100 : 110 TL
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90 : 49 TL
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85 : 18 TL

  2011 KATSAYILARI İLE

 122. sitem diyor ki:

  ths ile birlikte 1 derece verilecekti..dilerim c bendine geçer ve 1 derecemizi alırız.

 123. şaban billor diyor ki:

  slm,arkadaşlar 400 tl zam geldiğinde inanın sizler adına çok sevindim,ben eskişehir kültür turizm müdürlüğünde şef olarak çalışıyorum,
  -kütüphanecilere yaklaşık 400 tl.
  -müze araştırmacılarına 300-350 tl.
  -memurlara 300-370 tl.
  emeği olan herkese teşekkürler..
  yanlışlıklar var,haksızlıklar tabiki var ama doğru olan türkiye’de ne var…
  ama görüyorum herkes de bir kendinden üste bakma var…….
  merak etmeyin yarınlarda çok şeyler değişecektir.çok daha fazla başka istekler olacaktır.
  en azından yukarıdakilerin alınması bile bile şu an için başarıdır..
  Tüm Kütüphaneci kadrosundaki arkadaşlara sevgi ve saygılarımla,
  herşey gönlünüzce olsun…………………..

 124. ktphnsvs diyor ki:

  c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;
  1) 1-2 dereceden aylık alanlar 110
  2) 3-4 dereceden aylık alanlar 100
  3) 5-7 dereceden aylık alanlar 90
  4) Diğer derecelerden aylık alanlar 85

  Örneğin ben 5 derecedeyim önceki % 82 idi şimid ise % 90 oldu.8 puanlık fark 49 tl ediyor..

  Allah devletimize milletimize zeval vermesin..

 125. ali diyor ki:

  Ankara Üniversitesi daha d bendinden maaş vermedi. C bendini yılbaşında alsak bile onuda vermemek için uğraşacaklardır. Aynı kurum içinde, maaşı değiştiren mutemet bile şimdi soruşturma geçirmekle karşı karşıya. Meclis’in, Kültür Bakanlığının verdiği ve Resmi gazetede yayınlanan bir belgeye rağmen, bizim mükemmel üniversitemiz vermiyor. Vermemek için de binbir bahane atmakla meşgul.

  Artık üniversite kütüphanecisi olarak kendi üniversitemden bizi düşünen bir karar çıkmasını beklemiyorum.Bunun yanında yeni çıkarılan Khk, yöneticiler için çıkarılmış bir yasa. Kendi kamu işçisinden az alan yönetici kalmasın diye çıkarılmıştır. Uzman veya uzman yardımcısı arasında zaten uçuk fark var, artık daha çok olacaktır.

  Biz memur arkadaşlar ise en fazla 100 lira fark alır, o da verirlerse. Çünkü Khk’ye baktım, Üniversiteler veya Yök ile ilgili bir bilgi yok. Özerk olmamızdan dolayı Kültür Bakanlığıda bizi ilgilendirmiyor. Ondan ben maaş farkı beklemiyorum.

  Ocak zammını ise zaten saymayın. Herşey bu ülkede “güncellendiği” için akp tarafından, zaten devletin bir cebinden diğerine geçiş yapacaktır.

  Ne yapalım, bileğimizin hakkı ile idare ederek yaşamaya devam edeceğiz..

 126. Sibel Yılmaz Karagülle diyor ki:

  Ankara Üniversitesinde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün olması, ülkemizde kütüphanecilik eğitimi veren en köklü kurum olması da işin traji komik tarafı..

 127. Ali Osman ÜNAL diyor ki:

  KURBAN BAYRAMIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLARım. SEVGİ VE SAYGILARIMLA… ESENLİKLER DİLERİM.

  Ali Osman ÜNAL
  Lapseki İlçe Halk Kütüphanesi
  Lapseki/ÇANAKKALE

 128. şaban billor diyor ki:

  arkadaşlar merhaba ek ödeme ile ilgili duyumlarımı söylemek istiyorum
  yaklaşık 2-3 yıl önce denge tazminatı(döner sermaye) arası alınacaktı 3 bakanlık alacaktı herşey bitti gözüyle bakarken başb.erdoğan tasarıyı geri gönderdi düş kırıklığına uğradık, sonra bizzat bakanımız ertuğrul günayın bizzat çabalarıyla yalnızca kült.tur.bakanlığının döner sermaye veya denge tazminatı alması için başbakanımıza çıkıyor başbakanda yaklaşık 10 bakanlığın aynı derecesi aynı hizmeti olanların maaşları çıkarılıyor en az alan bakanlık personeli bizimki başbakan maaş dengesizliğinin giderilmesini istiyor ve 03.11.2011 tarihli resmi gazetede yayınlandı..
  -türk kültür sanat sen bşk H.Hüseyin yılmaz’ın büyük çabaları olmuştur.
  ama en çokteşekkür edeceğimiz kim derseniz Sayın ertuğrul GÜNAY’dır yalnız biz değil diğer bakanlık personelleride yararlanmıştır..
  -Şu an ilçelere devir geri çekilmiş ama yarın başka birşekilde tekrar çıkabilir.

  tük kütüphaneci arkadaşlara iyi akşamlar

  • pandora diyor ki:

   Şaban bay, yazdığınızdan şunu mu nlamak lazım,
   Yani Kültür Bakanlığı personeline 3 kasımda yayınlanan KHK ile diğer bakanlık personellerinden daha mı fazla artış sağlandı.Bunu mu demek istiyorsunuz?Konu daha net izah ederseniz memnun oluruz.İyi bayramlar.

  • sitem diyor ki:

   döner sermaya mi alacağız Şaban bey?

  • ZAFER diyor ki:

   şaban bey ilmüdürleri uzmanlar adınaysa teşekür anlamadım ama memurlar hizmetliler ve kütüphanecilere yansıyan pek bişey yok.hizmetliler 150-200 memurlar 270-300 arası kütüphanecler ise 50-100 arası alacak.uzmanlar 1000 il müdürleride 1000 civrında alacak yani bu düzenleme büyükler için

 129. şaban billor diyor ki:

  yazıyı hızlı yazdım bazı farler eksikvey a yanlış çıkmış kusura bakmayın…

 130. librarians diyor ki:

  Tüm meslektaşlarımın Kurban Bayramını kutlarım..

 131. Mehmet BARAN (TKD Diyarbakır Şubesi) diyor ki:

  Tüm meslaktaşlarımın kurban Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Hergününüz bayram olsun…

 132. hakan yılmaz diyor ki:

  kurban bayramınız kutlu olsun…

 133. gün diyor ki:

  iyi bayramlar

 134. Ayhan Apaydın diyor ki:

  Bütün meslektaşlarımın ve milletimizin kurban bayramını kutlu olsun

 135. 'Eşit işe eşit ücret' diyor ki:

  Memurlar hayal kırıklığına uğradı
  ‘Eşit işe eşit ücret’ uygulaması da memurları memnun etmedi.
  Düzenlemenin daha çok yönetici mevkiinde olanların maaşlarında artış sağladığı belirtiliyor. Genel müdürlerin maaşı 753 lira, genel müdür yardımcılarının 826 lira, daire başkanının 808 lira artarken, öğretmenlerin taban maaşı 1.600 lira civarında.
  YÖNETİCİLERLE SINIRLI KALDI
  Zaman’ın haberine göre; Eşit işe eşit ücret sloganı ile yapılan maaş düzenlemesi, yöneticileri ve uzmanları memnun ederken kamu çalışanlarının büyük bölümünü oluşturan memurlar büyük ölçüde bu düzenlemeden pay alamadı. Bu durum, memurlar arasında tepkiye sebep oluyor. Öğretmenler başta olmak üzere birçok meslek grubu, ‘eşit işe eşit ücret’ uygulamasının yalnızca yöneticilerle sınırlı kaldığı görüşünde. Kamuda genel müdür kadrosunda çalışanların maaşı 753 lira artarken, genel müdür yardımcılarının maaşı 826 lira, daire başkanının maaşı da 808 lira yükseldi. Buna karşılık öğretmenin taban maaşı 1.600 lira civarında. Bu durum, yönetici grupla çalışanlar arasında maaş uçurumuna yol açtığı eleştirisini beraberinde getirdi.
  UZMAN VE YÖNETİCİ MAAŞLARINDA ARTIŞ
  Hükümet, eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçirmek amacıyla bayram öncesi kanun hükümde kararname (KHK) çıkardı. Aynı işi yapan emsallerine göre daha düşük maaş alan yöneticilerle uzmanların maaşlarında önemli ölçüde artış oldu. Böylece aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçildi. Düşük maaş alan uzman ve yöneticilerin taban maaşları yukarı çekildi. Örneğin 440 lira ek ödeme alan genel müdürün ek ödemesi 1.194 liraya çıktı. Böylece maaşı 753 lira arttı. Aynı şekilde daire başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi ve genel sekreter gibi kadrolarda bulunanların 324 lira olan ek ödemesi, 1.132 liraya çıktı. Böylece maaşlarında 808 liralık bir artış oldu. İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü ve il idare kurulu müdürü gibi kadrolarda bulunanların ek ödemesinde yapılan iyileştirme ile maaşlarında 342 lira artış yapıldı. Kamuda uzman kadrosunda çalışanların maaşlarında da büyük oranda eşitsizlik vardı. Bir bakanlıktaki uzman 2 bin 500 lira civarında maaş alırken, başka bir bakanlıkta aynı kadrodaki uzmana 3 bin 500 lira ödeniyordu. Düşük maaş alan uzman, sürekli olarak iş sınavlarına girip daha yüksek maaş veren bir başka kuruma geçmeye çalışıyordu. Çıkarılan KHK ile uzman ve uzman yardımcılarının kurumdan kuruma farklılık gösteren maaşlarının tabanı eşitlendi.

 136. 'Eşit işe eşit ücret' diyor ki:

  Bakanlık ve diğer kamu kurumu teşkilatlarındaki il müdürlükleri üç gruba ayrıldı. Buna göre, İstanbul, Ankara, İzmir’de görev yapanlar birinci grubu, büyükşehir belediyesi bulunan illerdekiler ikinci grubu, diğer illerde görev yapanlar ise üçüncü grubu oluşturdu. Maaş ve tazminatları da bulundukları gruba göre belirlendi. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan’ın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personele en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200’ünü geçmemek üzere ilave ek ödeme yapılabilecek. Diğer memurlar için de eski ek ödemeler yürürlükten kaldırılarak yeni ek ödeme oranları belirlendi. Böylece maaşlarda kısmi artış oldu.

  SAĞLIK PERSONELİ TEPKİLİ
  Ancak yapılan düzenleme, kamudaki 400 bin çalışanın maaşında iyileşme sağladı. Bunların büyük bölümünün de maaşlarında çok az oynama olacak. Esas iyileşme yönetici kadro ile uzmanlarda sağlanacak. Buna karşılık kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan öğretmen, din görevlisi, hekim dışı sağlık personelinin gelirinde artış yapılmadı. Bu durum tepkilere yol açarken özellikle yönetici maaşlarının ciddi şekilde artması eleştiri konusu oluyor. En çok eleştiri gelen meslek grubunun başında öğretmenler bulunuyor. Özellikle ek ders alamayan öğretmenlerin çıplak maaşının 1600 lira civarında olması tepki çekiyor. Yine ek ödeme dışı kalan öğretim üyeleri de düzenlemeye tepkili. TEKNİK HİZMETLER sınıfındakiler de şikâyetçi olan bir başka grup. Bu guruptakiler ise ek ödeme düzenlemesi ile maaşlarında çok iyileşme yapılmasından yakınıyor.

 137. Menduh DİNÇ diyor ki:

  Değerli Meslektaşlarım
  Bazen yorumları okuyorum yazılanları anlamakta güçlük çekiyorum. Bana göre cumhuriyet tarihinin memurlar için getirdiği en iyi düzenlemelerden biri olmuştur. Bu düzenlemeyle yönetici kadrolarının tamamı bulundukları derece ve statü bakımından eşitlenmiştir. Bununla yetinilmemiş aynı derece ve kademede olan bütün memurların ek ödeme oranları eşitlenmiştir. Bazı sınıflar hariç. Hariçte kalan bu sınıflarında eşitlenecek bir bir sınıfları olmadığı için. Örneğin öğretmenleri kiminle eşitleyeceksiniz? Kütüphanecilerin durununa gelince 18 ila 171 TL arasında maaşlarında düzenlme olmuştur. Ancak unutmayın ki GİH kadrosunda olan personelin ek ödemelri TH sınıfıyla eşitlenmiştir. Dolayısıyla TH sınıfının maaşı kendi içinde eşitlenirken GİH sınıfın maaşı hem kendi içinde hemde TH sınıfının ek ödeme oranlarıyla eşitlenmiştir. Bugün kütüphaneciler GİH sınıfında olmuş olsaydı endüşük iyileştirme 130 TL civarında olmuş olacaktı. Herşeye rağmen dört dörtlük bir düzenleme mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in deyimiyle “HAYIR.” Peki ne zaman dört dörtlük bir düzenleme olacaktır? Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in deyimiyle “1960’tan kalma 657’nin tamamen değişmesiyle”
  Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra 12.11.2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in bir toplantısına davetli olarak katıldım. Bu toplantıda Kütüphanecilerin TH sınıfına alınma sürecini ve maliyenin çıkaracağı yönetmelikte veya 2012 Ocak’ta çıkacak Bakanlar Kurulu Kararın’da kütüphanecilerin, eş meslekler olan, arkeologlar ve istatistikçilerinde yer aldığı TH sınıfının “c” bendine alınması gerektiğini kendisine söyledim. Aynı zamanda bu durumu özetleyen birde dosya sundum. Dosyada bu isteğin Kültür Bakanlığı’nın da talebi olduğunu aktardım. Kendisi bu düzenlemeyle maaşlarda ne kadarlık bir iyileşme olduğunu ve d maddesi ile c maddesi arasında ne kadar fark olduğunu sordu. TH sınıfı “d” bendine göre ortalama 350 TL iyileşme olduğunu ve “c” benddi ile “d” bendleri arasında yaklaşık 150 TL fark olduğunu söyledim. Hangi kurumların “d” bendine göre maaş vermediğini sordu. Üniversitelerin büyük bölümünün hala “d” bendinden maaş vermediğini söyledim. Kendisi üst işlemlerin bittiğini bildiğini ancak alt kademelerde ne gibi aksaklıkların olduğunu bilmediğini dile getirerek elimdeki dosyayı istedi. Dosya kendisine verildi.
  Not1: Davet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’ten değil toplantının düzenlendiği kurumdan gelmiştir.
  Not2: Her ne kadar bu mailde kütüphaneciler geçiyorsada hem konuşmamda hemde dosya içeriğinde beş meslek grubu birlikte geçmiştir.

 138. abcvyz diyor ki:

  yeni düzenleme ile eskisine oranla içinde bulunulan derece daha önemli hale gelmiştir. Her ne kadar aynı kararla sınıf ve kadro atamaları THS olan personele bazı kurumlar bir derece vermiş ise de bazı kurumların DPB yazısını bekledikleri ve DPB’nin henüz yazı yazmadığı bilinmektedir. Ancak çok yakın zamanda ilgili unvanlara bir derece verilmesi yönünde DPB’nin olumlu görüş vereceği kuvvetli ihtimaldir.

  Bu konuda her zaman yanımızda olan devletpersoneli.nete yorumlarımızla ve varlığımızı göstererek destek vermekte fayda var.

  Sosyolog ve diğer teknik hizmetler sınıfına geçirilen unvanlara bir derece verilir

  http://www.devletpersoneli.net/sosyolog-ve-diger-teknik-hizmetler-sinifina-gecirilen-unvanlara-bir-derece-verilir-haberi/5951.aspx

 139. günaydın diyor ki:

  “Hangi kurumların “d” bendine göre maaş vermediğini sordu. Üniversitelerin büyük bölümünün hala “d” bendinden maaş vermediğini söyledim. ”
  Bizim derdimiz “d” bendi değil ki!

  • kitapcıes diyor ki:

   Cümleyi cımbızlamı seçtiniz..

   Memduh bey yazısında şunu da belirtmiş;

   “kütüphanecilerin, eş meslekler olan, arkeologlar ve istatistikçilerinde yer aldığı TH sınıfının “c” bendine alınması gerektiğini kendisine söyledim. Aynı zamanda bu durumu özetleyen birde dosya sundum.”

 140. Uzmanlar diyor ki:

  Üniversite kütüphanesinde uzman olarak çalışanlarda da bir eşitleme yapıldı mı? Bilgisi olan varmı

 141. teknik diyor ki:

  ilk defa uzmanlardan bir yazı soru ….. goruyorum :)

  bır soru soruyorlar uzman arkadaşlar …

  uzman arkadaşlar 666 sayılı khk yı okuyunuz pls

 142. NKNK diyor ki:

  Vay be uzmanlarıda burda görürmüydük diyordum. Oluyormuş demekki neyse hayırlısı…

 143. teknik diyor ki:

  evet mknk çok haklısın sana katılıyorum . :)

 144. librarian's diyor ki:

  Üniversitelerin birçoğunda ve Vakıf Kütüphanelerindeki arkadaşlara 1 derece verilmiştir.Ancak ne hikmetse Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışan Kütüphanecilere hala 1 derece vermemekte ısrar ediyor..Bunu anlamak mümkün değil..Temmuz ayından beri 3-4 aydır kaybımız var..Bunun düzeltilmesini talep etmeliyiz..Telefon ve fakslarla..

  • ince memet diyor ki:

   Merhaba ,

   Kültür bakanlığına bilgi edinme kanununa göre bu soruyu sordum .
   1 Ay önce cevap gelmişti.Temmuz ayında DPT ye görüş sormuşlar ondan gelecek cevaba göre işlem yapılacaktır diye şahsıma yazı gönderildi.
   4 aydır yazının cevabını bekliyoruz :)))

   • librarian's diyor ki:

    Bizim Bakanlıkta bunlar normal …Beni de 3-4 ay önce “Personel Dairesinin bu konuda bir çalışması var” nevinden açıklamalarla oyalamışlardı..Nasıl bi çalışmaysa bitmiyo bi türlü !!!!!!!

 145. adsız diyor ki:

  http://forum.memurlar.net/konu/1404632/?page=1

  teknikerler ses çıkarmaya başladılar ancak.

 146. librarians diyor ki:

  http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-1107s.pdf

  Bakalım Maliye Bakanı ne cevap verecek??

 147. Bu Haberi okuyun diyor ki:

  http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/19292104.asp

  Bir dokunduk bin ah işittikAysel ALP/ANKARA21 Kasım 2011Eşit İşe Eşit Ücret kararnamesiyle vali yardımcıları ve kaymakamların maaşlarının düştüğünü yazdık. Öğretmenler, doktorlar, kontrolörler, denetçiler, programcılar, icra memurlar, teknisyen astsubaylar, ‘bizi de yazın’ diyerek mail yağmuruna tuttular. Kimisi, sosyolog ve kütüphaneci ‘teknik hizmetli’ sayılırken bilgisayar programcılarının ‘düz memur’ sayılmasına isyan etti. Bir yılda maaşlarının 1500 lira eridiğini anlattı; kimisi aynı helikopterde aynı süreyle uçtuğunu, ‘onlara bin 200 lira kendilerine 120 lira zam yapıldığını’ anlattı.Maliyeciler, merkez-taşra ayrımıyla maaşlarında oluşan 1300 TL’lik farka isyan ettiler. Kapatılan Milli Emlak Denetçileri ile Kontrolörleri, “2-B’yi kim yapacak” diye sordular.

  Şaka gibi ama gerçek. 2 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de 657 sayılı KHK ile görev tanımı değiştirilen Elektrik İşleri Etüt İdaresi, aynı gazetede yayımlanan 662 sayılı KHK ile kapatıldı! Mühendis kökenli müdürler ‘araştırmacı’ oldu. Teknik Hizmet, sınıfına alınmayınca 450 TL’lik zamdan oldular. İşte kamu çalışanlarının ‘eşit işe eşit ücret’ isyanı:

  EŞİT ÜCRET DEDİLER FARKI 1300 TL’YE ÇIKARDILAR

  666 sayılı KHK’nin ‘eşit işe eşit ücret’ sloganıyla kamuoyuna duyurulduğunu anımsatan defterdarlık uzmanları, kararname sonrası maliye uzmanı ile aralarındaki maaş farkının 1300 TL’ye çıktığına dikkat çektiler.

  Bu düzenleme ile çalışma barışının yok edildiğini belirten uzmanlar, “Anayasamızın 123 üncü maddesinde idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu vurgulanmıştır. 666 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar arasında merkez ve taşra ayrımına gidilmiş, idarenin bütünlüğü bozulmuş ve taşra uzmanları kapsam dışında bırakılmıştır” dediler.

  Merkez uzmanları ile aynı niteliklere sahip olduklarını belirten Gelir Uzmanları ise “Daha önce yapılan değişiklikler sonucunda bizlerle, muadil meslekler olan Devlet Gelir Uzmanları, eski Vergi Denetmeni yeni Vergi Müfettişleri arasında oluşturulan haksızlığın telafisi henüz sağlanamamışken; bizlerle aynı sınavlardan geçip, aynı mülakat sürecini atlatıp kimisi yeterlilik sürecini de tamamlayan Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde geçici görevli olarak bulunan meslektaşlarımızın herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın 10.07.2011 tarih ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile unvanları önce Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve daha sonra 2.11.2011 tarih ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Uzmanı olarak değiştirilmiş ve aramızda ciddi özlük ve statü hakları farklılıkları yaratılmıştır” dediler.

  Son düzenlemen tüm kariyer uzmanların yararlandığını, Gelir Uzmanlarıyla birlikte tüm taşra kariyer uzmanlarının dışarıda kaldıklarını anlattılar. “Aynı sınavla işe başlamış ve aynı ya da benzer nitelikteki işlerde çalışan kişiler arasında bin ila bin 800 TL arasında ücret farkı oluşturuldu. Eşit işe eşit ücret verilmeye çalışılırken eşitsizlik körüklendi. KHK düzenlemeleri ile derinleştirilen bu sınıf farkının hakka, adalete, hukuka sığmadığı ortadadır. Acilen özlük ve statü haklarımızı zedeleyen değişikliklerin telafi edilmesini istiyoruz” dediler.

  2-B’Yİ KİM YAPACAK?

  Maliye Bakanlığında Muhasebe denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni olarak çalışan ancak daha sonra ‘defterdarlık uzmanı’ yapılanlar da isyanda… Milli Emlak denetmenleri, aynı mevzuata sahip oldukları vergi denetmenleri, hesap uzmanları, maliye müfettişleri, gelir kontrolörlerinin bakana bağlı vergi müfettişi yapıldığını ancak kendilerinin daha önce denetimini yaptıkları birimlere ‘uzman’ olarak atanma olasılığı olduğunu belirtiyorlar.

  Denetim, soruşturma ve teftiş tecrübesi bulunmayan ve Bakanlık Merkezde görev yapan Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, MASAK Uzmanları ve Devlet Politikaları uzmanlarına denetim yetkisi verildiğini anlatırken, maaşlarının 4 bin TL’ye çıkarıldığını söylüyorlar. Buna karşın Maliye Bakanlığında görev yapan denetim elemanı ve uzmanlardan sadece Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri maaşlarında artış olmamasına isyan ediyorlar.

  MAAŞIMIZ BİN 500 LİRA DÜŞTÜ

  Kamuda en büyük mağduriyeti yaşadığını söyleyen kamu bilişim personeli, yani programcı ve çözümleyiciler, son 1 yılda ücretlerinin 1900 liradan 950 TL’ye düştüğünü yazdılar.

  Kamuda otomasyonu gerçekleştiren programcı ve çözümleyiciler, mühendislik, matematik, istatistik, fizik ve bilgisayar bilimleri eğitimi veren diğer bölümlerden mezun ya da yazılım ve donanım gibi teknik konularda sertifika sahibi nitelikli personel olduklarını anımsattılar. Eğitimli ve teknolojiye hakim bu uzman personelin büyük çoğunluğunun sözleşmeli olarak çalıştığı vurgulandı. Ancak 2011 seçimleri öncesi sözleşmelilerin kadroya geçişi sırasında maaşlarının, 5 yıllık bir çalışan için bin 950 TL’den, 950 TL’ ye düştüğü vurgulandı. İdarelerin bu kaybı telafi edecekleri sözü vermesine karşın telafi edilmediği belirtildi.

  KHK DE VURDU

  Bu unvandakilerin birçok kamu kuruluşunda ek ödenek aldığı ancak son çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı bilgi işlemciler için 200 ila 600 lira düştüğü vurgulandı. Böylece Ocak 2011 ile Ocak 2012 arasında maaşlarının yarısı ile ek ödeneklerinin yarısını kaybederek, bin 500 lira kayba uğradıklarını anlattılar.

  NE İSTİYORLAR?

  Bu çalışanlar, Programcı ve Çözümleyici kadrolarının ‘teknik hizmet’ sayılmasını istiyorlar. Bu durumda kayıplarının en azından 500 TL’sini kurtarabileceklerini belirtiyorlar. Bunu isterken de kütüphaneci, sosyolog, tütün eksperi, arkeolog, folklor araştırmacılarının ‘teknik hizmetle’ sayılırken; yazılım işinde çalışan kod yazan, sistem ve ağ güvenliğini sağlayan bilgi işlem personelinin düz memur sayılmasına isyan ediyorlar. ‘Bilgi işlem uzmanı’ ya da ‘bilişim uzmanı’ adıyla kamuda uzmanlaşma politikasına uygun olarak istihdam edilmek istiyorlar.

  Bilgi işlem merkezlerine 7 gün 24 saat destek sunmaları ve yıpranmaları nedeniyle ‘ek ödemenin artırılmasını’ talep ediyorlar.

  657 İLE GÖREVİ AZALDI 662 İLE KAPATILDI

  2 Kasım tarihli Resmi Gazete’de garip kararlar da yer aldı. Öyle ki 2 Kasım’da yayımlanan 657 Sayılı KHK ile hidrolik ölçümler görevi kaldırılan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü, aynı gün ve aynı tarihli gazetede yayımlanan 662 sayılı bir başka KHK ile kapatıldı.

  662 sayaılı KHK ile, EİE’nin görevlerinin bir kısmı DSİ’ye (çalışanları ile birlikte), bir kısmı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olarak oluşturulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Kapatılan kurumla ilgili 3 Kasım tarihli Resmi Gazete’de ise EİE Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

  Kurumda yeniden yapılanma olacağının bilinmesine karşın Temmuz ayında kurumda görevde yükselme sınavı yapıldı. Bu sınav için 100 bin TL’yi aşkın para harcandı. Sınavdan sonra şube müdürü olmayı başaranlar, kurumun kapatılmasıyla, ‘araştırmacı kadrosuna’ geçirildi.

  En büyük darbeyi ise ‘mühendis’ kökenli şube müdürleri yedi. Çünkü onlar da ‘araştırmacı’ olarak görevlendirildiler. Son aldıkları maaşlarının korunacağı söylense de Ocak ayında ‘Teknik Hizmetler Sınıfına’ verilecek olan ek ödemeden yararlanamayacaklar. Ekim 2011 itibarıyla teknik şube müdürlerinin yaklaşık maaşı 2.400 iken; araştırmacı maaşı, mühendis olup olmamaktan bağımsız olarak 1900 TL civarında. Teknik hizmetler sınıfından 1. derece bir mühendis ocak ayı itibarıyla yaklaşık 450 TL zamlı ek ödeme alacakken, araştırmacı kadrosu verilen teknik şube müdürleri bu zammı alamayacaklar.

  Bir şube müdürü, ‘Sonuç itibarıyla, yeniden yapılandırma adı altında idari gelenek ve teamüllerin ayaklar altına alındığı, devlet yapılanmasının KHK ile kapalı kapılar arkasında son derece sınırlı bir kadroyla yapılması sonucu kamusal işleyişinin ciddi bir sıkıntı içersine sokulduğu bu son süreçte, ciddi belirsizlikle ve hak kayıpları ile personelinde mağdur edilmesi gerçeğinin altında şiddetli bir kadrolaşma hareketinin yattığı açıktır. Devlet işleyişinin kadrolaşma hevesine kurban edilmesi kamu yönetiminde ve ekonomik yaşamda onarılmaz sorunlara yol açacaktır’ diyor. EİE’nin Eskişehir Yolu üzerinde, etrafı üniversite ve alışveriş merkezleri ile çevrili arazisinin ne kadar değerli olduğuna dikkat çekerek, “Bu araziler kimlere devredilecek” diye soruyor.

  KAZANILMIŞ HAKLARIMI KAYBETTİM

  Kamuda mühendis olarak işe başlayan, daha sonra baş mühendis, şube müdürü olarak görev yapan bir başka çalışan ise, kuruluşunun özelleştirilmesi sonrası bir başka kamu kuruluşuna ‘araştırmacı’ olarak atandığını anlatıyor. “Mühendis olarak atansaydım maaşım 2 bin 500 TL ve ek göstergem 3600 TL olacaktı. Ancak araştırmacı olarak atandım ve maaşı bin 500 TL, ek göstergesi 2200. Kazanılmış hak kaybım var. Bu çok büyük bir hata” diyor.

  ÖĞRETMENİM 1575 LİRA MAAŞ ALIYORUM

  Bin 575 lira maaş aldığını belirten bir öğretmen ise “10 bin TL milletvekiline az gelir, 5 bin lira hakime az gelir, doktora az gelir, öğretmen 1575 alır. Bakan çıkar, 2 ay tatil çok, der” sözleriyle anlatıyor isyanını.

  ÜNİVERSİTELER UNUTULDU

  KHK’ye isyan eden bir diğer meslek grubu ise üniversitelerde görev yapan daire başkanları, genel sekreter yardımcıları ile hukuk müşavirleri oldu. Makam tazminatı cetveline alınmadıklarını belirten bu grup, her yıl milyonlarca TL’lik harcamaya imza attıklarını ve yoğun iş sorumlulukları olduğuna dikkat çektiler.

  Üniversitelerin 3 ila 5 bin civarında çalışanı olduğu, 50 ila 70 bin öğrenciye verdikleri hizmetle birçok bakanlıktan daha yoğun iş hacmine sahip olduklarını anlattılar. Üniversitelerde görev yapan Maliye Bakanlığı Personeli olan Bütçe Dairesi Başkanlarına 2000 puan üzerinden makam tazminatı verildiği; bazılarının da Strateji Geliştirme Başkanlıklarına atandıkları vurgulandı.

  Bu durumun 2 tür daire başkanlığı oluşturduğu; bakanlık daire başkanları 3 bin 500 TL alırken; üniversite daire başkanlarının 2 bin 700 TL aldıkları belirtildi.

  Bu durumun düzeltilmesi için emsal unvana sahip bakanlık, belediyeler, Kredi ve Yurtlar Kurumu gibi yerlerde görev yapan daire başkanları ile aynı hakların verilmesini istediler.

  BELEDİYE DENETÇİLERİ ÜZGÜN

  Tüm kamuda ortak uluslar arası standartları olan tek mesleğin ‘iç denetçilik’ olduğunu anımsatan Mahalli İdare İç Denetçileri ise, kariyer meslek dışında kalmaktan üzgünler. Kamu personelinin özlük haklarının belirlenmesinde ‘eşit işe eşit ücret’ ile ‘performansa dayalı ücretlendirme’ kriterlerinin uygulanması gerektiğine dikkat çektiler.

  661 sayılı KHK ile Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyeleri bulunan illerin İl Özel İdarelerinde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı ve 1.Hukuk Müşavirinin ek ödeme dışındaki tüm özlük haklarının, bakanlıklarda görev yapan emsal kadrolarla eşitlendiği belirtildi. Ancak Büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idarelerinde sadece iç denetçilerin, özlük haklarında bakanlıktaki emsalleriyle farklılık oluşturulduğu belirtilerik, “Ayrıca, ek ödeme oranlarında yapılan yüzde 5 oranında düşüşün izahını yapmak mümkün değildir. Kamu idari yapımız içerisinde uluslararası meslek standartlarına sahip olan ve kariyer durumu hizmette geçirilen süreye bağlı olarak alınan kadro ve aylık derecesinin dışında tamamen ürettiği katma değer kriterine dayalı olarak belirlenen sertifika derecesiyle ölçülen iç denetim mesleğinin bu şekilde bir tasnife tutulmasının gerekçesi anlaşılamamaktadır” dediler.

  MÜFETTİŞLERİN 300 LİRA DÜŞTÜ

  KHK mağduru olan bir diğer meslek grubu ise bakanlık müfettişleri. Maaşlarının bu düzenleme ile 300 lira düştüğünü belirten müfettişler, artık bakanlık uzmanları ile aynı maaşı almalarından yakındılar. Çoluk çocuklarından ailelerinden uzakta yılın 4 ayını turnede geçirdiklerini belirten müfettişler, “En iyi üniversiteleri bitirip, zorlu sınavları kazanıyoruz ama bize layık görülen maalesef bu oluyor” sözleriyle dile getirdiler isyanlarını.

  AYNI UÇAKTAYIZ AMA…

  Aynı uçakta aynı sürede uçmalarına karşın maaşlarındaki uçuruma isyan eden bir diğer grup ise helikopter teknisyenleri astsubaylar… “ Aynı görev şartlarında, aynı hava aracında, aynı hizmet yılına sahip personelden jet pilotları 1150 TL, helikopter pilotları 750 TL tazminat farkı alırken; teknisyen astsubaylara sadece 120 TL zam yapılmıştır” diyerek, yıllık tazminatlarda ise pilotlara yüzde 40 ile 80 arasında zam yapıldığını, teknisyen tazminatlarında ise düşme olduğunu belirtiyorlar.

  “Nerede kaldı eşit ise eşit ücret? Biz hava aracının uçması için tüm bakım ve kontrolleri yapıyor, gece gündüz demeden çalışıyor, bunun üzerine pilotla birlikte uçuşa çıkıyor, görev şartlarına göre uçuş mühendisliği, uçuş teknisyenliği ve silahcılık yapıyoruz ama is zam farkına gelince yok sayılıyoruz” diyor.

  İCRA MEMURLARININ MORALİ BOZULDU

  Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan icra memurları, devletin alacaklarını takip ettiklerini ama 666 sayılı KHK ile ek ödeme ve ikramiyelerinin azalacağını belirtiyorlar. “Devletin gelirini artırmaya yönelik çalışan icra memurlarının iş koşullarının iyileştirilmemesi motivasyonumuzu bozarken, üstüne maaşlarımızın azalması bizi perişan etti” diyorlar. Bu kararname ile icra memurlarının maaşında 450 TL ile 600 TL arasında düşüş olacak.

  DOKTOR TEPKİSİ İSE ŞÖYLE:

  Kamuda görev yapan bir doktor ise şu sözlerle dile getiriyor tepkisini:

  “25 senelik uzman hekim kaç kuruşa çalışıyor bilen kaymakam veya gazeteci var mı?

  “-MALPRAKTİSİNİ DE AL GİT” denilen, uzman veya pratisyen hekimler kaç kuruşa çalışıyor?

  Kaymakamlarımızın 200 TL’lik bu sorunu yakında çözülecektir: Nasıl mı? Yabancı kaymakam getirilerek.

 148. DTCF diyor ki:

  Kütüphaneleri Özel İdarelere Devredeceğiz

  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kütüphanecilik konusunda da önemli çalışmaları olduğunu belirten Ertuğrul Günay, ilçe ve beldelerdeki okuma odası seviyesinde kütüphaneleri özel idarelere devretmek istediklerini söyledi. Kütüphaneciliğe yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Günay, yaptığı konuşmada: ”Kitap, yayın ve kütüphanecilik dünyasını çok farklı bir boyuta taşıyan elektronik dijital ortamla karşı karşıyayız. Kütüphaneciliğimizi elektronik ortamla tanıştırmamız ve yayıncılarımızı yeni teknoloji konusunda dayanabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda kütüphanelerimizde çalışılıyor” diye konuştu.

  ”Müze kütüphane” kavramını geliştirmeye çalıştıklarını da ifade eden Günay, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bu tür edebiyat müze kütüphaneleri kurulacağını kaydetti. Görme engelliler için de hazırlık ve çalışmaları olduğunu bildiren
  Günay, müzeleri ve kütüphaneleri çocuklar için daha ilginç hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

  Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, plan ve bütçe komisyonundan bir arzı olduğunu söyleyerek; turizmin her yıl Türkiye’ye 25 milyar doların üzerinde gelir getirdiğini ama Bakanlığın bütçeden aldığı payın bugünkü rakamlarla 1 milyar doların altında olduğunu söyleyerek bunun artırılmasını istedi.

 149. librarian diyor ki:

  Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlar THS ye geçen çalışanlarına 1 derece verirken bizim Kültür Bakanlığı hala vermemekte diretiyor..

 150. librarians diyor ki:

  Arkadaşlar bağlı bulunduğumuz kurumlarımıza bu dilekçeyi verelim.. Nihayet 1 derece gelecek hayırlısıyla..

  ………. Müdürlüğüne/ Genel Müdürlüğüne

  Bilindiği üzere 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyologlar, Kütüphaneciler, Kitap Patalogları, Arşivciler, Folklor Araştırmacıları ve Müze Araştırmacıları Teknik Hizmetler Sınıfına alınmıştır.

  Bu değişikliği müteakip öğrendiğimiz kadarıyla bazı kamu kurum ve kuruluşlarında bu unvanlarda görev yapan personele 1 derece ilerlemesinin de verilmiş olduğu bilgisini edinmiş bulunmaktayım.

  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve bazı üniversiteler gibi kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan unvandaşlarıma Teknik Hizmetler Sınıfına geçişle tanınan 1 derece ilerlemesi hakkından benim de yararlanıp yararlanamayacağıma ilişkin olarak; Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulması için gereğine müsade edilmesini ve gelen yanıta dayanarak işlem yapılıp tarafıma bilgi verilmesi hususunu; saygılarımla arz ederim.

  isim soyisim

  sicil no

 151. Mustafa diyor ki:

  Merhaba Arkadaşlar,
  YÖK’ün teknik hizmetler ile ilgili olarak vermiş olduğu 10.02.2010 tarihli karar yazısına ulaşamıyorum, BBY haber portalında mevcut fakat okunamıyor nereden erişeilirim.

 152. 23 emlak diyor ki:

  öğrencilere kalacak yer gulana kadar günlük ev hizmeti..

  http://www.23realestate.com
  günlük ev daire
  istanbul günlükev

 153. abcvyz arkadştan alıntı diyor ki:

  DPB’nin bugünkü tarihli kütüphaneciler için ………… üniversitesine yazdığı ve diğer kurumlara da aynısını göndereceği son derece olumlu mütalaasının bütününü daha sonra paylaşacak olsak da son cümlesini yazmakta yarar görüyorum..

  “Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar uyarınca; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerinde hizmet sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilen kütüphaneci unvanlı devlet memurlarının giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilmesi gerekmektedir.”

  burada görüleceği üzere DPB şimdiye kadar verdiği görüşlerde olmadığı kadar kesin ve keskin bir uslup kullanmıştır.. “GEREKMEKTEDİR” .. Halbuki şu örneklerde de görüleceği üzere diğer mütalaalarında daha esnek bir dil kullanmıştır.

 154. maliye böyle diyor diyor ki:

  ”Kadroları genel idare hizmetleri sınıfından çıkarılarak teknik hizmet sınıfına dahil edilen folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu ve sosyologlar ”lisans düzeyinde mesleki teknik yükseköğrenimliler” için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanmayı talep etmekte birlikte bunların ”mesleki teknik” bir içeriğe haiz bir yükseköğrenim mezunu olarak değerlendirme imkanı bulunmamaktadır.”

  bu durumda yök den gelecek görüş çok önemli

 155. saçmalığa bak diyor ki:

  21 Ocak 2012 CUMARTESİ

  Resmî Gazete

  Sayı : 28180

  YÖNETMELİK

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

  VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

  ) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için:

  1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların veya iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  • ktp diyor ki:

   Duyurusu yapılmadı.Bu blog açılmış tekrar açılmış.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bürokratlarının bu kadar bilgisi var.Yani bilerek yapılan bir şey değil.Dernekler ve meslek grupları yaptıkları yanlışı kendilerine iletmelidir.Düzeltilerek tekrar Resmi gazetede yayımlanır.

  • barış aktürk diyor ki:

   madem ortaöğrenim mezunu da kütüphaneci kadrosuna atanabilecek, bilgi belge okuyan çocukları bilgilendirmek lazım 4 yıl gereksiz gereksiz okumaları şart değilmiş. giden paraya zamana yazık.

 156. Kütüphaneci diyor ki:

  Üniversitede Öğrenci iken OTDÜ’de kütüphanecilikle ilgili bir konferansa gitmiştik.Nizamiyede ki görevli bize kapıcılıkla ilgili bir konferans olmadığını söylemişti.Biz ısrarla kütüphanecilik konferansı diyorduk. O ise ısrarla kapıcılıktan bahsediyordu.20 yıl öncesinden görüyormuş bu günleri meğer;ne kadar öngörülü bir şahsiyetmiş o zat!

 157. orhan onocak diyor ki:

  Değerli meslektaşlarım,

  Malum Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yönetmeliğe atıfla böyle bir maddeye neye dayandırarak yer verdiklerini Bilgi Edinme Kapsamında soru sormaya ne dersiniz. Ben bunu yapacağım ama sizlerinde görüşünü almak istedim.

  Saygılarımla

  Ayrıca Maliye Baknınında yazısını gördünüz.

  Bence bu işi Hukuka dökmenin zamanı gelmiştir. Şayet başkaca yapılacak şeyler varmı gerek TKD’ye gerekse sendikalara bir çağrıda bulunalım. Onlarla birlikte top yekün tüm kütüphanecilerinde dilekçelerini ekleyerek hukuka başvurmanın zamanı geçiyor. Bunlar bizi oyalıyor.

  Saygılarımla
  Orhan Onocak

  Not : fikirlerinizi bekliyorum.

 158. kutup diyor ki:

  Orhan Hocam
  Artık öncelikle yapmamız gereken YÖK’ten görüş yazısını çıkartmak.Eğer YÖK görüş yazısını önceki gibi verirse %90 dava lehimize sonuçlanır .Ne yapıp edip bu konuda girşimlerde bulunmalıyız.sadece bunu söyleyebilirim.

 159. kutuphaneci478 diyor ki:

  YÖK net bir şekilde açıklama yapmış olsa fikirsiz fikirleri olan maliyeyi susturur sanıyorum

 160. orhan onocak diyor ki:

  Yökten görüş yazısını çıkartmak için kim ne yapmalı? Tüm fikirlerin burada açıklanmasını bekliyorum.

  Saygılarımla

 161. erkan diyor ki:

  Orhan hocam ben sana neye dayanarak Çevre ve Şehircililk teki yönetmeliği çıkarttıklarını söyleyeyim.Ordaki memur bu yönetmeliği hazırlarken kütüphaneci ünvanını görünce Devlet personel başkanlığının kanununa bakma gereği hissetmeden bunlar olsa olsa lise yada iki yıllık mezunudur dedi ezbere yazdı bakanda bakmadan imzaladı baksada anlama olasılığı düşük çünkü adam betondan anlıyor ama bizim ünvanlardan anlamaz.

 162. orhan onocak diyor ki:

  Evet yine de işin aslını kendi ağızlarından öğrenmek isterim. Şayet senin de dediğin gibi görülmüşse hiç olmassa düzeltirler diye düşünüyorum.

  Saygılarımla
  Orhan Onocak

 163. NKNK diyor ki:

  Böyle bir cümle olabilirmi yahu bu ne biçim bir cevap koskoca bakan nasıl böyle basit ve tutarsız bir cevap verebilir.

 164. Ali Osman ÜNAL diyor ki:

  Arkadaşlar bloğumuz tekrar açılmış hepimize hayırlı olsun.İnşallah bundan sonra bu blogda “x ” sendikasının “y” sendikasının propagandaları yapılmaz.Usluplu tartışma ortamları olur da; bir daha bloğumuzu kapatmazlar, kapatmak zorunda kalmazlar…..
  Son gelişmeler iyice ayarımızı kaçırmıştır.Haydi hayırlısı……

  A.O.ÜNAL
  kütüphaneci

 165. HAKAN YILMAZ diyor ki:

  Arkadaşlar öncelikle bloğun tekrar açılmasına sevindim.Bugünlerde gelişen olayları şaşkınlıkla takip etmekteyim inşallah bizim için hayırlısı olur.

 166. Ayhan Apaydın diyor ki:

  Değrli meslektaşlarım geçekten bloga sahip çıkmak gerekiyor hem seviyeli hemde aktif bir blog olmalı bizim mesleğimiz açısından önemlibir ortam olduğnu herkes bilmeli en azından cesareti olan yazsın adını yazmaktan korkanın kimseye faydası olmaz yasalara uygun yazarsak kimsenin korkacağı bişey olmaz. Birde değerli sendikaların üyeleri mümkünse sendika sitesinde aktif olsunlarki sorunlarımız çözülsün yoksa burda övünmek yada yermek bizlere bişey katmaz ben yaptım demek içinde bir iş yapılmaz. Birlik olup blogun kapanmaması ve daha da geliştirilmesi için elele verip yökten olumlu karar çıkması için mücadele edelim.

 167. Ayhan Apaydın diyor ki:

  maliyenin verdiği karar bugünün şartlarında kendilerine göre doğru tabi yök ün eski katrarını görmüyorlar yada eksik görüyorlar yökten sağlam ve açık seç,ik bir karar çokmalı bu noktada bu mesleğe eleman yetiştiren bölümlerin ve hocaşarının aktif olması bu konuda bölüm girişlerinde bilgilendirme notlarıyla öğrencilerin hocaların desteğini almak ve yöke baskı kurmak adına bu işin içine çekilmeleri gerekmektedir. toplu bir yürüyüş yada gösteride çalışan çalışmayan ve öğrenci desteği şart inşallah gerek kalmaz.

 168. orhan onocak diyor ki:

  Bu gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bilgi edinme kapsamında bir ileti gönderdim bakalım yönetmelik konusunda ne cevap dönecek.

 169. kütüphaneci3417 diyor ki:

  Bir derece verilmesi için bakanlığın hazırlığını bitirip DPB gittiğini duyduk ama bilgisi olan varsa sevinirim..

 170. kutuphaneci478 diyor ki:

  Aynı şekilde Çevre bakanlığından bilgi istedim. Cevapları ne olacak merak ediyorum.

 171. kepikeç diyor ki:

  Kültür bakanı Diyarbakırda kütüphanecilerin mali durumu daha da iyiye gidecek dedi(Kütüphanecilerin sorusu üzerine) maliyenin görüşü daha belli değilken… Maliye bürokratları Dayanaktan yoksun bir şekilde olmsuz görüşü Bakana ilettiler bence oda muhalefete muhalefet olsun diye cevap verdi…Şimdi yapacaklarımıza bakalım Tkd,sendikalar,Bireysel siyasi girişimler hepsi yapılmalı…Yapacak kişiler biziz…YÖk için girişimi Hocalarımız vasıtasıyla yapabiliriz.. Çok geç olmadan burada neler yapa bileceğimizi tartışıp eyleme geçelim

 172. özkalay diyor ki:

  arkadaşlar bu aşamada sosyologlar gazete ilanı konusunda yoğunlaşıyorlar aynı kaderi paylaşan meslek grubu olarak bizde destek verelim diye düşünüyorum sonuçta 5 meslek aynı gemideyiz

 173. Köztürk diyor ki:

  Arkadaşlar mesleğimizin onurunu zedemele teşebbüsünde bulunan Maliye Bürokratlarına cevap vermek,gündem oluşturmak adına bazı arkadaşlar çalışmalar yapmaya başlamıştır.Bizde elimizden geldiğince yardımcı olalım.Bu sadece 3-5 kişinin sorunu değil hepimizin sorunu..Elimizi gerekise kayanın altına koymalıyız..Mesleğimizin onuru için yapmalıyız bunu..

 174. Köztürk diyor ki:

  yazdığımız blog haberi Ocak ta kararname çıkacak diyo, sanırım 2013 Ocak ı kastediyo……..

 175. Erol Akarslan diyor ki:

  Degerli meslektaşlarım ne gerekirse toplu hareket edelim.Elimizi taşın altına sokalım.

 176. ths diyor ki:

  biyologların verdiği ilanı gördüm başta sn cumhurbaşkanına durumu belirtilmek iztenmis cumhurbaşkanlığı web sitesinde sayın cumhurbaşkanına yazın var sn sumhurbaşkanı soyal medyaya çok önem veriyor … 200-300 kişi oraya yazza durumumuz kesin sn cumhurbaşknına iletilir biz yazdık haydi ilandan önce siz de yazın

 177. ülfet diyor ki:

  kütüphaneciler oluşturulan fona katılmak zamanıdır.

  15-20 lira kimseyi öldürmez..

  aynı gemideyiz…

  birlikten kuvvet doğar…

  bizde katılalım…

  http://forum.memurlar.net/konu/559502/?page=1269

 178. bby2008 diyor ki:

  Arkadaşlar bloğun açılması gerçekten çok sevindirici bir gelişme olmakla beraber, teknik hizmet sürecinde yaşadığımız son durum çok üzücü..Mesleğimizin onurunu zedelemek isteyenlere karşı birlikte hareket etmek durumundayız. Ths arkadaşımızın yazdığı gibi cumhurbaşkanlığına durumumuzu bildirebiliriz, gazete ilanına başvurabiliriz..Tkd,sendikalar, hocalarımız..hep birlikte hareket etme zamanı..

  http://www.tccb.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin/

 179. Ali Taş diyor ki:

  Merhabalar,

  25/01/2012 saat 13:51 de “BBY Haber” ismi ile yazılmış olan yorumumu hala göremiyorum ki benim yorumumun üzerine bir sürü yorumun onaylandığı halde ve sizden gerekçeli bir açıklama bekliyorum.

  Ali TAŞ

 180. Erdal Arslan diyor ki:

  Arkadaşlar bende Cumhurbaşkanına bu mesajı ilettim.

  Sayın Cumhurbaşkanım biz kütüphaneciler olarak özlük haklarımızda azda olsa Teknik Hizmetler sınıfına geçerek bir düzelme oldu lakin Maliye bakanlığı bize yapılan bu iyileştirmeyi nedense kabul etmemekte Kütüphanecilik bölümünün THS olmasına rağmen Teknik bilimler lisansiyeri olmadıklarını idda etmekte bu iddiayıda Kütüphanecilerin gördükleri eğitim yaptıkları iş hakkında bilgiye haiz olmadan verdiklerine inanmaktayız.Maliye bakanlığı bizim Teknik bilimler Lisansiyeri olup olmadığımızı değerlendirmekte gerekli donanım ve bilgiye sahip olmadığı çalışma alanının buna ters olduğu böyle bir kararın Maliyedeki uzmanlarca değil daha ehil kişilerce YÖK tarafından verilmesi gerekmekte olduğu açıktır.Bizler YÖK’ün görüşü alınarak THS sınıfına alınmış bulunmaktayız.Ülkemizin Eğitim ve Kültürel gelişiminde etkin rol oynayan Biz kütüphanecilerin madur olmamasını istiyorsanız sizden desteklerinizi arz ediyoruz.Yoksa Fıratın kenarından çok koyunu kurt kapacak.

  • barış aktürk diyor ki:

   son cümle bana eski suriye devlet başkanını hatırlattı.(şükrü el kuvvetli) :))))))))))

 181. teknik diyor ki:

  evet arkadşlar 100 200 kısı yazarsa cumhurbaşkanına sorunmuz çozulur bos bos durup stresse gırmektense yazın lıtfen

 182. Köztürk diyor ki:

  Dernek Başkanımız Sayın Ali Fuat Kartal dan THS süreciyle ilgili güncel bilgiler vermesini rica ediyorum..
  Saygılar

 183. hatice songur diyor ki:

  Dernek Başkanımız Sayın Ali Fuat dan Ths ile ilgili bilgi istiyoruzz….Bütün arkadaşlar bu açıklamayı bekliyoruz. Teşekkürlerrr

 184. Mehmet diyor ki:

  Sayın Başkanım!
  Belki bu günlerde yoğun olabilirsiniz durumunuzu bilemeyiz ama yine de bütün meslektaşlar olarak özellikle sizden olumlu veya olumsuz, iyi veya kötü bir açıklama bekliyoruz.
  Özellikle ÜAK görüşü için görüşmeler ne durumda?

  Teşekkürler.

 185. kemal diyor ki:

  Başkan iyi veya kötü biryerlere kadar bu olayı getirdi. her ne kadar başladığımız yere dönmüş olsakta. Şahsen başkanın bu durum üzerinde artık benim çokta olumlu yönde geliimelere sebep olabileceğini sanmıyorum. Umarım yanılan ben olurum. Tek çare yatıp kalkıp maliye bakanlığının bizim talihimizi değitirebilecek iki satır yazı yazmasına dua etmek HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR

 186. es diyor ki:

  metin hazırlama konusunda aramızzda iyi olan arkdaşlar mutlaka vardır. maduriyetimizi özetleyen kısa ve öz bir yazı hazırlanırssa cumhurbaşkanlığına yazalım derim. bir ümitle. tşk..

 187. VEYSEL KIRBIYIK diyor ki:

  Bende cumhurbaşkanına msjımı gönderdim.
  Pes etmeyelim arkadaşlar… Blog kapanmasın herkes birbirine saygılı olsun lütfen

 188. teknik diyor ki:

  arkadşlar herkes sn cumhurbaşkanına yazıyor çok guzel bır gelısme bır kaç yuz kısı yazarsa bu ayın konusu bızım yazdıklarımız olur ve kesın sn cumhurbaşkanına sunulur bu durum…..

 189. Köztürk diyor ki:

  Kültür Bakanlığının 1 derece olayında bi gelişme varmı.

 190. orhan onocak diyor ki:

  Değerli meslektaşlarım,

  Dernek Başkanımızla henüz görüşmüş değilim ancak biliyorum ki boş durmuyor. Bizim sorunlarımız yüzünden adam kafayı yiyecek durumda. Durumun değerlendirilmesi ve çözümü aşamasında bir diğer yolda sendika gibi etkili STKlardır. Bu konuda da başkanın sendikalarla iletişimde olduğunu durum değerlendirmesi yapıldığını sanıyorum.

  Burada bizim yapmamız gereken Sendikalara gerek ileti göndermek gerek arayarak hukuksal yönden ne yapılabilir bizim elimden gelen ne olabilir sormak soruşturmak olmalıdır.

  İyi bir hukukçunun bu işi çözebileceğine inanıyorum.

  Burada herkesin kendi sendikasını arayarak bu iş için eylemde birlik çağrısı yapmasını etkili sendika yönetici ve uzmanlarının bu işi hukuksal yönden ele alması gerektiğini savunuyorum.

  Bu gibi konularda tecrübelerine güvenilen ve hukuksal yöne merakı olan gerek kütüphaneci gerek yönetici konumundaki meslektaşlarımızın varlığını biliyor bunların bir araya gelmesi gerektiğine inanıyorum.

  Benim önerim kısaca şu:

  1. Bölge seminer toplantıları her meslektaş tarafından yakınen takip edilebilmeli mümkünse bu seminerlere katılmanın yolları bulunmalı ve bu seminerler mutlaka kullanılmalıdır.

  2. Mümkün mertebe her il de toplantılar düzenlenmeli konu ile ilgili düşünce ve projeler oluşturulmalıdır.

  3. Bölge seminerleri ve il toplantıları sonuç verecek nitelikte kararlara bağlanmalıdır.

  4. İl ve bölge seminerlerinde mutlaka Basın kullanılmalıdır.

  5. Tüm toplantı ve seminerler dijital ortamda paylaşılabilmeli, istenilen zamanda istenilen ortama aktarımı yapılabilecek teknik donanımlar mutlaka kullanılmalıdır….

  Her işte olduğu gibi bu iştede gönül olursa ulaşamayacağımız başarı olmaz.

  Saygılarımla

 191. Köztürk diyor ki:

  Dernek Başkanımızın bu tür konularda çaba gösterdiğine inanıyorum..Ancak bazı durumlarda bu çabalarda yetersiz kalıyor.Sendikalar bile Toplu sözleşme yassında iktidara söz geçiremediler..Herkesin bir yaptırım sınırı var..Bu yüzden tepeden işi çözmek gerekiyor..Yani iktidarın gücünü kullanmak..

 192. Engin diyor ki:

  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
  VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  http://www.bbyhaber.com/bby/wp-content/uploads/dosyalar/mevzuat/sehircilik-bakanligi-ve-kutuphanecilik.pdf

  ve

  YÖK ün YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  http://www.yok.gov.tr/content/view/443/183/lang,tr/

  Biz Kütüphanecileri yok saymıştır. Bu yanlışlıkların giderilmesi ile ilgili bir çalışmanın ivedilikle başlatılması gerektiğini düşünmekteyim. Sosyolog arkadaşlarımızın unvanları YÖK’ün yönetmeliğinde THS için dayanak yapılabilecek bir biçimde anılmış iken bizim unvanımızın bulunmaması
  yarın öbür gün THS süreci ile ilgili açılması muhtemel davalarda başımıza dert açabilir diye düşünüyorum.

  • Engin diyor ki:

   yorumlarım daha ne kadar süre denetim için bekleyecek ?

   • kitap pataloğu diyor ki:

    arkadaşlar başkan bey,kemal çelik bey ile birlikte bugün milli kütüphaneye ziyarette bulundular ve başkanımızla birlikte (tuncel acar )
    kütüphaneyi gezdiler. belki bizim konularla ilgili olabilir diye düşünüyorum.

    başkanımızdan açıklama ve güzel haberler bekliyoruz.

    • kitapa pataloğu diyor ki:

     başkan :kütüphaneciler derneği başkanı
     kemal çelik: BÜMKO daire başkanı

     • Serkan Özkan diyor ki:

      Merahaba Arkadaşlar,
      TKD Başkanı Ali Fuat Bey İle bugün görüştüm.
      Evet Kitap Patoloğu arkadaş dogru söylüyor. Bugün TKD Başkanı Ali Fuat Bey ilgili daire başkanı ile görüştü ve kütüphanecilerin ne iş yaptığı göstermek için Milli Kütüphaneyi birlikte gezdiler.
      Bu ziyaretin sonderece faydalı olduğunu söyledi.
      Öncelikle şu anda maaşlarını zamlı olarak alan arkadaşlar açısından herhangi bir problem yok.
      Alamayanlar içinde maliyenin yeni bir düzenlemeye gitmesi konusunda Daire Başkanının ikna olduğu izlenimini edinmiş.
      Arkadaşlar bu durumda gelişmeleri bekleyelim. Başkan konuyu takip ediyor.

     • Kütüphaneciler diyor ki:

      Ali Fuat Başkandan güzel haberler bekliyoruz..

     • Köztürk diyor ki:

      Son bilgilere göre TSK,TODAİE,Gıda Tarım Bakanlığı ve bazı üniversiteler Mart ayında ÖHT yi GİH sınıfından ödeme kararı almış..İnşallah Kültür Bakanlığı böyle bi karar almaz..Alırsa yandık demektir.

     • teknik diyor ki:

      nerede sendikalar, dernekler……..

     • kutuphane diyor ki:

      alanlar için düzenleme olmadan ödeme yapılabiliyor ama alamayanlar için mi düzenleme yapılcak!

     • Köztürk diyor ki:

      Kemal Bey’in ziyareti çok faydalı oldu!!!!!!
      Şimdi verilen ÖHT leri geri alma kararını bazı kurumlara yazmış.O kadar çok memnun olmuşki
      “Gitmiş,görmüş,almış”

 193. Köztürk diyor ki:

  Arkadaşlar ,Maliye Bakanlığı bizim THS olmamızı kabullenemiyor..O yüzden işi yokuşa sürüyor.Müzeciler Maliyeyi ikna etmişler, ama biz Kütüphanecilere hala olumsuz bakıyolar..Öncelikle Maliyeyi bu konuda ikna etmemz gerekiyor.Kültür Bakanlığının 11-07-2011 tarihli yazılarına ne DPB ne de Maliye Bakanlığı 6 aydır cevap yazmadılar..
  Şu anda ne olacak bilinemiyor, alanlar zimmetden alamayanlar da neden bize de vermiyolar diye şikayet ediyolar..Bakalım zaman ne gösterecek..

 194. Mürsel diyor ki:

  Merhabalar arkadaşlar ilan için toplayacağınız miktara bende katılmak istiyorum. Bütün meslekler olarak maliyeden hakkımızı almalıyız. katkıda bulunacağımız hesabı blog’a atalım

 195. ali diyor ki:

  İlk fırsatta başka kuruma geçebilmek ve mesleğimi değiştirmek için çaba sarf edeceğim.Kütüphanecilikten utanıyorum.

 196. kütüphaneci 3417 diyor ki:

  Arkadaşlar BİMER e THs ile ilgili olarak yolladığım e-mail e cvp geldi maliyeye yönlendirmişler..bence bu tür başvuruları grup olarak yapsak daha fazla ses getirir ve sonuç alıcı olur..İşin burasında TKD Başkanımız Ali Fuat bey ve TKD insiyatif alıp koordinasyonu sağlamalı…Ben inanıyorumki başkan elinden geleni yapıyor ama bizleride bilgilendirmesinde çook fayda var..iyi çalışmalar..

 197. Muhammet Geliş diyor ki:

  Alıntıdır..

  Ödeme yapmayan kurumları dava etmekle, görünen o ki, bir şey eldeedilemeyecek. Zira, zaten Maliye Bakanlığı bu kurumlara “ödeme yapmayın”diyor. Bir grup meslektaşımız dava açma hazırlığında; ancak mahkemeMaliye Bakanlığı’ndan görüş isteyeceği için davayı kaybetme olasılığıyüksek. Zaten bu kurumların istediği de o. Çalışanlar mahkemeyebaşvursunlar da belirsizlik ortadan kalksın! Ödeme yapan kurumların birbölümü bu paraları geri almaya başladılar bile. Bazı meslektaşlarımızdanbu ayki maaşlarından kesildi son 2 ayda ödenen tazminatlar (örneğin;TSK).

  Asıl, Maliye Bakanlığı’ndan DOĞAN KESTANE adlı kişiyi dava etmeli!!! Bu süreci baltalayan kişi odur!

  Vay başımıza gelenler..
  hem veriyolar hem de geri alıyolar
  zorla kötü söz söyletecekler bakanlık d den ödeme için maliyeden vize almadı mı, aldı şimdi aynı maliye 2 aylık farkları geri alıyo ulan sizin bendinizede vereceğiniz paraya da lanet olsun bu ne yaw

 198. Mürsel diyor ki:

  Cumhurbaşkanlığına yazdığım yazının cevabı geledi arkadaşlar :

  Göndermiş olduğunuz elektronik posta tarafımıza ulaşmıştır.

  Başkanlığımız tarafından elektronik postanızda yer alan detay incelenmiş olup, ilgili birimlere yönlendirilmiştir.

  Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı kendisi adına size teşekkür eder, en iyi dileklerimizi sunarız.

  Kurumsal İletişim Başkanlığı

 199. ths diyor ki:

  evet arkadaşlar türkiyede en az 2000 kutuphanecı var bu 2000 kutuphanecıden 500 u basbakanlığa cumhurbaşkanlığına ılgılı bakanlıklara yazsa bızım sorun cozulur haydı o zaman ele avcuca gelecek bırsey yapalımm..

 200. ths diyor ki:

  evet arkadaşlar bu satten sonra yapılacak şey topluca sn cumhurbaskanına bimere ve bakanlığa durumumuzu bıldırıp sendıkalarla gorusmek herkes elınden gelnın fazlasını yapmalııı topluca bu sorunu cozerızzz….

 201. Köztürk diyor ki:

  Başkanımız bugünlerde Maliye yetkilileriyle bi görüşme daha yapacakmış diye bi duyum aldık ne derece doğru bilemiyorum ancak hayırlı haberler gelir diye umut ediyorum Kütüphane mesleğine gönül vermiş bütün meslektaşlarıma ii hafta sonları diliyorum..

 202. Muhammet Geliş diyor ki:

  başkan bey dediğin kim , kemal çelik de bumko daire başkanımı açıklarsan seviniriz

 203. Muhammet Geliş diyor ki:

  ali fuat başkan mı

 204. kütüphaneci 3417 diyor ki:

  Merhaba Arkadaşlar,
  İnşaallah başkannımızdan iyi haberler gelir özlük haklarımızın iyileştirilmesiyle ilgili olarak.Başkanımızda yaptığı çalışmalar hakkında burada bizleride bilgilendirirse daha çok sev
  ineceğiz…

 205. Bünyamin UTAR diyor ki:

  MERHABA ARKADAŞLAR,
  03 ŞUBAT CUMA günü Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul şubesi tarafından Goethe Enstitüsüyle beraber Almanya Halk Kütüphanelerini incelemek üzere Köln e gönderilen meslektaşımız Lütfü UĞUZ almanyada edindiği deneyimleri ,Başkan Mehmet MANYAS ise geçtiğimiz yaz Amerika da katıldığı toplantıların Halk Kütüphaneleriyle ilğili kısmını paylaştı.Gelen Halk Kütüphanesi Kütüphanecileri açısından (SADECE 3 (YAZIYLA SADECE ÜÇ) ufuk açıcı oldu.her iki konuşmacıya da kendi adıma çok teşekkür ediyorum.
  Özellikle İstanbul da çalışan meslektaşlarımı mesleğimizle ilgili etkinliklere katılmaya davet ediyorum.
  Lütfen sadece özlük haklarıyla ilgili konularda değil mesleğimizle ilgili konularda da aktif olalım.

  Bünyamin UTAR
  KADIKÖY AZİZ BERKER İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

 206. KTP diyor ki:

  Özkan Hocam
  TKD başkanımızla konuştunuz peki d bendi konusunda mı ikna etmeye çalışıyor yoksa daha fazlası için mi(c bendi)?

 207. mesut diyor ki:

  Yazılan yorumların, düzgün bir sırada çıkması için blog yöneticinden yeni bir başlığın açılması konusunu rica edeceğim. Teşekkürler!

 208. mustafa demir diyor ki:

  1988 yılında danıştaya açılan bir davada danıştay mesleki teknik öğrenim ibaresini c bendi için kaldırmıştır. Maliye bakanlığı özlük haklardaki iyileşmenin önüne set çekmek için mesleki teknik ibaresinin arkasına sığınarak kendi yetkisinide aşarak bir bölümün mesleki teknik öğrenim görüp görmediği hakkında görüş verecek kadar ileri gitmiştir. Aslında bir bölümün almış olduğu eğitimin mesleki teknik öğrenimli olup olmadığını karar mercii yüksek öğretim kurulu başkanlığdır. anlaşılıyoki c bendi için kaldırılan mesleki teknik öğrenim ibaresi d bendi içinde açılacak ilk davada emsal gösterilerek iptal ettirilebilir zaten benim yorumum c bendi için kaldırılan ibare d bendi içinde kaldırılmış sayılır. Arkadaşlar açılan dava mesleki teknik ibaresinin kaldırılması davasıdır. Kafamız karışmasın.

  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  İDARİ DAVA DAİRELERİ 1988 45 1987 41 14/10/1988

  KARAR METNİ
  86/11337 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA EKLİ II SAYILI CETVELİN “C
  TEKNİK HİZMETLER” BÖLÜMÜNÜN (B) BENDİYLE, KADROSU TEKNİK HİZMETLER SI-
  NIFINDA YER ALAN VE KADRO GÖREVİNİ FİİLEN İFA EDEN YÜKSEK OKUL MEZUNLA
  RI İÇİN 657 SAYILI KANUNUN ÖNGÖRMEDİĞİ BİR SINIRLAMA GETİRİLDİĞİNDEN,
  MADDE HÜKMÜNDE YER ALAN “MESLEKİ TEKNİK” İBARESİNİN İPTALİ HK.<
  Dava, 30.12.1986 günlü 19327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 657
  sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun Ek Geçici 9.maddesi
  kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 1987 malı yılında hangi gö-
  revler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı
  ve mali sorumluluk tazminatı ile özel hizmet tazminatı verileceğini
  belirleyen 23.12.1986 günlü 86/11337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına
  ekli II sayılı Cetvelin "C Teknik Hizmetler" bölümünün (B) bendinin en
  az 3 yıllık yüksek öğrenim görenlere bu bölümden ödeme yapılabilmesi
  için bitirdikleri okulun mesleki teknik yüksek okul olması koşulunu
  arayan hükmünün ve 87/11901 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali is
  temiyle açılmıştır.
  Dava konusu, 86/11337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, Özel Hizmet
  Tazminatı ile ilgili II sayılı Cetvelinin "C Teknik Hizmetler" bölümü-
  nün (B) bendinde en az 3 yıllık mesleki teknik yüksek öğrenim görenle-
  re çalıştıkları yerler dikkate alınarak uygulanacak tazminat oranları
  gösterilmiş, 87/11901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ise, diğer bazı
  konuların yanında 1987 mali yılının ikinci yarısında uygulanacak tazmi
  nat oranları belirlenmiştir.
  86/11337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı cetvelin (C)
  bölümü (B) bendinde yer alan" en az üç yıllık mesleki yüksek öğrenim
  görenler" hükmünde 87/11901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla herhangi
  bir değişiklik yapılmadığından 87/11901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı-
  nın iptalini istemek konusunda davacının menfaat alakası bulunmamakta-
  dır.
  Dava dosyasının incelenmesinden, dört yıllık Ege Üniversitesi Turizm
  ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu mezunu olan davacının, Ziraat Tek-
  nisyeni olarak görev yaptığı, kadrosunun Teknik Hizmetler sınıfında
  yer aldığı, kadro görevini fiilen ifa ettiği ve özel hizmet tazminatı-
  nın, 86/11337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı cetvelin
  "C Teknik Hizmetler" Bölümünün (D) bendinden lise dengi mesleki teknik
  okul mezunları için öngörülen oranlar üzerinden ödendiği anlaşılmakta-
  dır.
  Davalı idare savunmasında, Teknik Hizmetler Bölümünde öngörülen tazmi-
  natlardan yararlanabilmek için, ilgilinin teknik eğitim veren bir oku-
  lu bitirmesi, Teknik Hizmetler sınıfında bir kadroya atanması ve mesle
  ği ile ilgili görevi fiilen yapması gerektiğini, davacının bitirdiği
  yüksekokulun ise sosyal içerikli bir okul olması nedeniyle, yüksek
  okul mezunlarına öngörülen oranda özel hizmet tazminatı ödenmeyeceğini
  belirtmektedir.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213.maddesinden sonra gelen "zam
  ve Tazminatlar" başlıklı değişik Ek Maddesinin 7.fıkrasının (a) bendin
  de, "Kurumların Teknik…hizmetleri sınıfına dahil kadrolarına atanmış
  olanlardan; lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için %15'
  ine; dört yıldan aşağı yüksek öğrenim veren okul mezunları için %20'si
  ne ve dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunla-
  rı için %25'ine…kadar Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve ölçü-
  ler dahilinde ayrıca özel hizmet tazminatı" ödeneceği hükme bağlanmış-
  tır.
  Bu hüküm ile lise dengi öğrenim veren okul mezunları için hem kadrola-
  rının teknik hizmetler sınıfında yer alması hem de mesleki öğrenim gör
  me koşulu getirilmesine rağmen, yüksek okul mezunları için sadece kad-
  rolarının Teknik Hizmetler sınıfında yer alması koşulu aranmakta ve bi
  tirdikleri yüksek okulun süresine göre uygulanacak tazminat oranları-
  nın üst sınırları gösterilmektedir.
  86/11337 sayılı Kararnamenin II sayılı cetvelin (C) Bölümü (B) bendin-
  de ise en az üç yıllık Yüksek öğrenim görenlerin bitirdikleri okulun
  mesleki teknik yüksek okul olması koşulu getirilmekte ve bu nedenle da
  vacıya bu bölümden değil, lise dengi mesleki teknik okul mezunları ile
  ilgili (D) bölümünden ödeme yapılmaktadır.
  Bu haliyle 86/11337 sayılı Kararnamenin II sayılı cetvelinin (C) Bölü-
  mü (B) bendinin, kadrosu teknik hizmetler sınıfında yer alan ve kadro
  görevini fiilen ifa eden yüksek okul mezunları için, 657 sayılı Kanu-
  nun öngörmediği bir sınırlama getirdiği ve bu nedenle Kanuna uygun ol-
  madığı anlaşılmaktadır.
  Açıklanan nedenlerle 23.12.1986 günlü 86/11337 sayılı Bakanlar Kurulu
  Kararının II sayılı cetvelinin "C Teknik Hizmetler" Bölümü (B) bendin-
  de yer alan "En az 3 yıllık mesleki teknik öğrenim görenler" cümlesin-
  deki "mesleki teknik" ibaresinin iptaline karar verildi.
  (DAN-DER; SAYI:74-75)

 209. tskkütüphane diyor ki:

  peki tsk da görevli kütüphanecilerin durumu ne olacak? ths 8-1 le işe alındığım halde atama emri gih 9-1 geldi bent ve sınıfımızı belirleyen bir khk çıktığında bizler de aynı haklara sahip olabilecek miyiz?

 210. Ahmet Maya diyor ki:

  Öncelikle, teknik kadroyla ilgili emeği geçen herkese ve şu an devamı için uğraş verenlere sonsuz teşekkürler.

  Bilindiği üzere, kütüphaneci kadrosu daha önce yapılan düzenlemelerle hem 657 sayılı yasada hem de 190 sayılı KHK’de THS kabul edilmiştir. Bu süreci ve düzenlemeleri hepimiz biliyoruz.

  Ama, benim son olanlardan anladığım, maalesef hem Maliye Bakanlığı hem de YÖK kütüphaneciliği teknik ya da meslek olarak kabul etmemektedir (Yan ödeme ile ilgili belirsizlik de buradan kaynaklanmakta). Maliye Bakanlığı’nın yazılı soru önergesine cevap olarak Meclis’e sunduğu yazısında, kütüphaneci kadrosu için “mesleki teknik bir içeriği haiz yükseköğrenim mezunu değerlendirme imkanı bulunmamaktadır” ifadesi yer almaktadır. Bu mesleğimiz açısından çok acıklı bir durumdur.

  Aynı şekilde, YÖK’ün “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” de mesleğimiz açısından çok acıklı bir durumdur. Kütüphaneci kadrosu, Yönetmeliğin çeşitli yerlerinde “mesleki veya teknik kadro” dışında bırakılmıştır. Yönetmelikte şube müdürü ve bazı diğer kadrolara atanmak için gerekli şartlar için kullanılan ifade aşağıdaki gibidir:

  “İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici, Baş Hemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi) birine sahip olmak.”

  Görüldüğü gibi, “en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan” ifadesine getirilen parantez içindeki açıklamada kütüphaneci kadrosu sayılmamıştır. Yani, benim anladığım, YÖK kütüphaneci kadrosunu teknik kadro görmemesi bir yana, kütüphaneciliği meslek olarak da kabul etmemektedir. Ayrıca, bu şekilde, üniversitelerde kütüphaneci kadrosuna şube müdürü olma yolunu kapatmışlardır.

  Sanırım Türk Kütüphaneciliği tarihimiz boyunca bu kadar aşağılanmamıştık. Mesleğimiz açısından çok ama çok acıklı bir durum.

  Kabul edilse de edilmese de, kütüphanecilik en başta bir meslektir, ve teknik boyutu da olan bir meslek ve akademik çalışma alanıdır. Bu, ülkemizde (Maliye Bakanlığı ve YÖK dışında) pek çok kurum tarafından kabul edilen (ve işlemlerinde de bu şekilde uyguladığı) ve dünyada geçerli olan bir gerçektir.

  Başta kütüphanecilik akademisyenleri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, TKD ve ÜNAK olmak üzere tüm kütüphanecileri bir şeyler yapmaya çağırıyorum.

  • ali diyor ki:

   Yazdıklarıma zehir zemberek diyecekler çok olacaktır,ama objektif olarak yazacağım.

   Çıkarılan Teknik Hizmetler yasası, Ertuğrul Günay’ın şahsi desteği ile çıkarıldı.Ali Fuat beyde bu konuda Mecliste çalışmasından dolayı çok ilgilendi ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu süreci hepimiz izledik.

   Ocak 2012 yi bekledik, Bütçe Kanunu ve Maliyenin çıkaracağı genelgeyi bekledik. Ama tam bir hayal kırıklığı ile mesleğimiz ayaklar altına alındı ve tekrar geçmişe dönüldü.Genel açıdan baktığımızda Arkeologlar 90 yılında aldıkları teknik hizmetler ile, diğer mesleklerin önündeler. Ama onların süreçlerininde 10 seneye yakın sürdüğünü biliyoruz. Yani Maliye, İktisadi İdari Bilimler,Mühendislik ve Hukuk dışındaki diğer meslekleri hakir görmekte ve hiçbir zaman diğer mesleklerden gelen isteklere destek vermemektedir. Ama durum kendilerine geldiği zaman hemen en güzel kadro dereceleri ayarlanmakta ve dağıtılmaktadır. Gelir Uzmanı gibi bir paşa kadrosu vardır Maliye de, yanına yaklaşılmıyor. Çifte standartı geçtik, hiç yüz bile verilmiyor diğer mesleklere.

   Kütüphanecilerin elinden siyasi güç olarak gelebilecek son radde burasıdır. Artık bundan sonra dava süreci başlayacak. Adalet, Kültür Bakanlıkları kendi elemanlarını garantiye aldılar. Üniversiteler korkuyorlar, tapu ve arşiv kadroları ise zaten TH’leri ancak rüyasında görürler.

   Kendi üniversitemizde farklı uygulamalar yapıldı. Bir fakülte mutemedi parayı veriyor, diğeri korkuyor vermiyor. Bunu şikayet edince kötü olduk, dilekçelerimize cevap bile gelmedi. Gelmiyecekte. Çünkü herkes kendi derdinde.

   Atilla beye herkes kızıyor. Haksızsınız arkadaşlar. Parasını alan kütüphaneci arkadaşlar kabuklarına çekildiler.Hiçbir kütüphaneci ben aldım, aynı kurumumda ki arkadaşım almadı diye dert bile yapmadı kendisine. Bir fon oluşturulmak istendi, o iştende ses seda yok. Parasını alan herkes “ben arabayı koydum yola, başkasından banane yolda kalsın” diyerek hareket ediyor. Atilla bey, hem kendi üniversitesine, hem de maliye bakanlığına dava açacakmış. Sonuna kadar arkasındayım. TH yasası geri işlesin, eğer paramızı alamayacaksak o zaman hiçbir değeri yok ünvanın ne olduğu.

   Ya herkes kabuğundan kendisini çıkaracak, ya da herkes yanacak.

 211. orhan onocak diyor ki:

  Değerli meslektaşım,
  Kimsenin yanacağı diye birşey yok.
  Halk kütüphanelerini beğenmeyen sizdiniz!
  Kariyeri sıfır diyen sizdiniz!
  Hadi ordan kariyeri olmayan bir yer diyen sizdiniz!
  Üniversite adından dolayı, ya burası daha iyidir ben buraya kapağı atayım diyen sizdiniz!
  Yıllarca Halk Kütüphaneciliğini beğenmeyen dudak büken sizdiniz…..

  Hatta bu işin başarılamayacağını düşünerek hiçbir zaman destek olmayı düşünmediniz! Allah bilir! şimdi çıkmış şaşkınlığınızdan ne diyeceğinizi bilemez olmuşsunuz.

  Biz hep organize davrandık ( Siz hep bunun dışında kaldınız) bunun da meyvesini aldık. Şahsi düşüncem samimiyetimle söylüyorum tüm meslektaşlarımında bunu almasıdır. Ancak bu iş için birliktelik şarttır hala gidilecek yol çetin ve meşakkatlidir. Ama bizler bu işin herzaman içindeyiz takipçisi olduk, oluruz ve gerekirse eylemciside oluruz.

  Biz ferdi davranmayı bilmiyormuyuz. Biz halk kütüphanecileri herşeyin bilincindeyiz ama ferdi değil birlikte organizeli bir şekilde hareket ettik yine de birlikte hareket ederiz.

  Sizin gibi fevri davranarak bir çuval inciri de berbat edelim demeyiz. Kaldı ki yanlış düşünüyorsun istediği kadar dava açsın bize vereceği bir zarar olamaz sen öyle görmek istediğin için öyle düşünüyorsun. Bence hata yapıyorsun/uz.

  Bu iş öyle kişisel olmaz gerek TKD gerek diğer STKlar ile diyaloğa geçip hepimizin bu işin neresinden tutabilirizin yollarına bakman/ız/mız gerekir.

  Ferdi olarak başarı şansınız yok bu benim kanaatim.

  Ayrıca Üniversite kütüphanecisi olupta başından beri destekleyen, uğraşan, içinde veya yanında olan tüm meslektaşlarımın haklarını asla yemem Allah onların yolunu hep açık etsin. Onlar için çok üzülüyorum bu haksızlığın giderileceğine de sonuna kadar inanıyor sabrederseniz sonucun güzel olacağını düşünüyorum.

  Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bencilliği hiçbir zaman sevmedim, sevemedim. İyi ki sevmedim çünkü bencil insan/lar hiçbir zaman mutlu olamaz/lar.

  • Köztürk diyor ki:

   Kütüphanecilik mesleğinin itibarı son günlerde gelişen bazı olaylarla zedelenmiştir.TH olduğumuz halde bu durumun Maliye tarafından kabul görmemesi,Bazı bakanlıkların Personel atama ve unvan değişikliği tebliğlerinde Kütüphanecilik mesleğinin sıradan bi GİH mesleği olarak algılanması, ve bazı işgüzar arkadaşların tabiri caizse “kendi ayaklarına sıkmak” türünden kurumlarının TH sınıfı yükümlülüklerini yerine getirmemesinden diğer hakkını alan meslektaşlarını sorumlu tutmaları üzüntü ve kaygı verici bi duruma yol açmıştır.

   Üniversite kütüphanecisi, halk kütüphanecisi ayrımıda şu anda yapılmaması gerekn bi tatışmaya yol açacaktır ve de zaman kaybıdır.Kütüphanecilik mesleğinde hak arama modunda Organizasyon eksikliği mevcuttur.Bu noktada mesleğimizin daha ileriye götürmek adına yapılan tüm işlemlerde katılımcı olmak, sahiplenmek ve hak arama noktasında birlikte hareket etmeliyiz..Birbirimizi eleştimekten çok bu süreçte “ben ne yaptım” muhasebesini yapmalıyız.

  • ths diyor ki:

   helal olsun çok guzel bir yazı yazmıssın

   • Köztürk diyor ki:

    9.8.2011 tarihli DPB nın YÖK e yazdığı “Görüş” yazısının cevabı bilindiği üzere 6 aydır hala cevaplanmadı.
    Bu yazı YÖK’e ulaştıktan sonra Üniversitelerarası Kurul’a sevkediliyor. Burada “Mesleki Unvanları Belirleme Komisyonu” var, Burası görüş oluşturup raporunu ÜAK’a bildiriyor. Son sözü ÜAK söylüyor ve cevabını Tüm ilgili kuruluşlara iletiyor. Eğer sonuç olumlu olursa Maliye ve DPB olaya müdahil oluyor. Bu rapor hazırlanma sürecinde üniversitedeki arkadaşlar ve ÜAK’ta tanıdığı olanların mutlaka devreye girmesi lazım.Sonucun olumlu ve çabuk çıkması bizim lehimize olacak çünkü.

  • ali diyor ki:

   -orhan onocak: ben halk-üniversite kütüphanesi ayrımı yapmadım, haddimde değil. ama demekki içinizde kalan bir durum varmış sizde, içinizi döktünüz. “Ayrıca Üniversite kütüphanecisi olupta başından beri destekleyen, uğraşan, içinde veya yanında olan tüm meslektaşlarımın haklarını asla yemem Allah onların yolunu hep açık etsin. Onlar için çok üzülüyorum bu haksızlığın giderileceğine de sonuna kadar inanıyor sabrederseniz sonucun güzel olacağını düşünüyorum.” Bu sözü söylediniz zaten olay bitmiştir, aynı fikirdeyiz. Yolumuz aynı..

   -Köztürk: Vicdan muhasebesi de bize birşey kazandırmaz, artık mücadele devri. “Bu rapor hazırlanma sürecinde üniversitedeki arkadaşlar ve ÜAK’ta tanıdığı olanların mutlaka devreye girmesi lazım.Sonucun olumlu ve çabuk çıkması bizim lehimize olacak çünkü.” İşte bu söz çok güzel benimde tam olarak duymak istediğim buydu.Adam koyma devri bu devir yapacak başka birşey yok. Tanıdıkları devreye sokmak lazım kesinlikle. Çevresi geniş olan herkes birilerine ulaşmalı.

   -ankon: Maalesef düşüncen olumsuz ama objektif. Ben kişisel olarak aynı fikirdeyim. Ama mesleki çıkar olarak ortak fikirlere uyarım.

   İşin özeti şudur:

   -Bölüm hocalarının umrunda değil bu konu, bir çoğu ile bu konuyu konuştuk. Sadece 3 hocanın bu konuda emeği var, onları da herkes biliyor.
   -Maaşını alanların, diğerleri de umrunda değil. Herkes kendi cebi ile meşgul.
   -Birçok meslektaş umutsuz durumda. Ya bu durumu kabul edecekler, ya da benim gibi farklı kulvarlar için atılım yapacaklar. Ben zaten mesleği sevmiyordum, artık saygı da duymuyorum.
   -Bu saatten sonra “a kadro memurluk(uzman,mühendis,iibf vs.)” okuyup, tekrar hayata başlamak gereklidir. Biz genciz, kendimizi kurtarabiliriz.

   Allah herşeyin hayırlısını versin..

 212. Folklor Araştırmacısı diyor ki:

  Ali Fuat başkandan süreçle ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz..Umarım olumlu gelişmeler yaşanır..

 213. Folklor Araştırmacısı diyor ki:

  Ali Fuat Başkandan süreçle ve yaptığı görüşmeyle ilgili bir açıklama,bilgilendirme yapmasını istiyor ve bekliyoruz.Umarım olumlu haberler alırız..

 214. ankon diyor ki:

  bu kadar olaylar olurken, bölümümüzü ve mesleğimizi aşağılayan kurumlar, insanlar varken üniversitelerimizde ki bilgi belge yön bölümündeki hocalarımız ne iş yaparlar çok merak ediyorum. okurkende kendi menfaatleri için varlardı, şimdi de…
  kimseden güzel haber beklemeyin boşuna…bu işten hiçbir halt çıkmaz…
  üzülerek söylüyorum ki benim düşüncem bu.

 215. sosyolog haber diyor ki:

  dün tarım ve hayvancılık bakanlığına ve tüm valiliklere ths geçen 5 ünvan için (G) bendine göre ödeme yapılmaları ve öht nın %48 almaları 8.derecenin altında olanlara %49 almaları ve buna göre ödeme yapmaları gerekekmektedir denilmiştir..bişey yapmalıı artık..DAVA AÇMALII

  • HAKAN YILMAZ diyor ki:

   KAYNAK KİMİ GÖSTERİYORSUN YADA NEYİ …KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN ŞEYLERLE MİLLETİN AKLINI BULANDIRMA…

  • garip diyor ki:

   Buraya sosyologlardan alıntı yapmayın arkadaşlar….
   isteyenler orda okusunlar…

  • Ali Osman ÜNAL diyor ki:

   sOsYoLoG hAbErE cEvAbEn:
   Bu kadar da sallamayın be kardeşim. GİH kütüphanecinin ÖHT si %60 tı zaten; senin bu dediğine DAĞDAKİ TAVŞANLAR bile inanmaz birader.

   Git nerede yazacaksan yaz sen;ARKADAŞLAR BU TÜR NEYLÜ BELİRSİZ yazanlara hele hele İSİMSİZ YAZANLARA, HİÇ KULAK ASMAYIN… Ben niye zaten kulak verdiysem.48-49 muş.Gitsen onu babana anlat eğer onada anlatamıyorsan, gel benim külahıma anlat.adamı hasta ediyorsunuz AYARINI KAÇIRIYORSUNUZ…yaaaaa

   A.Osman ÜNAL
   LAPSEKİ

   • Köztürk diyor ki:

    Maalesef Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yazısı doğru arkadaşlar.Banada ulaştı yazı.Tarih ve sayı mevcut.İnşallah Kültür Bakanlığı bizlere yazmaz.yazarsa yandık demektir.

   • Kütüphaneci Erdal diyor ki:

    Ali Kardeşim yeni Başlayan kütüphanecinin ÖHT si 48 idi ben kendimden biliyorum ve bu haberde malesef doğru.İnş.Bizim bakanlık bu yılki cetvellerde bi değişiklik yapmaz.(Kültür Bakanlığı)

  • ali karaca diyor ki:

   yazı 5 ünvan için yazılmamış, sadece sosyologların adı geçiyor ama ödeme yapmamak için mazeret arayan kurumların ekmeğine yağ sürermi bilemiyorum…

 216. bordro diyor ki:

  üniversitede, THS olup eski maaşla devam edenlerdenim. üniversitede çalışıpta ths D bendinden maaş alan bir arkadaş maaş bordrosu gönderirse çok sevinirim.(excel bordrodaki şahsi bilgileriniz silip göndermenizde yeterli olacaktır. ) çok tşk. araci34@mynet.com

 217. yorum farkı diyor ki:

  Bir STK derece verilmemesine yönelik dava açmış bulunmakta…

 218. yalnız diyor ki:

  644 Sayılı KHK ile Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmiş olan Kütüphaneci, Folklor Araştırmacısı, Kitap pataloglarına ve Arşivcilere 1 Derece verilmemesiyle ilgili olarak sendikamız dava açmıştır…………..

 219. teknik diyor ki:

  özellikle üniversitelerde çalışıp ta hala bir d bendınden maas alamayan arkadşlar artık dava açmak çok kolay bir dilekçe yazıyorsunuz son bodronuzu da eklıyorsunuz eksık maas alıyorum dıye KURUMUNUZU dava edıyorsunuz kurumu yazıp cevap beklemeye hıc gerek yok.

  2. yok 10 oacak 2012 de cıkan bakanlar kurulu kararı ıptal edılmek ıcın de dava acılabılır orda memur zam ve tazmınatları ıle ılgılı bızımle bır acıklık getırmedığı ıcın

  haydı hayırlı olsun….

 220. kutuphane diyor ki:

  Maliye Bakanlığı ek kararname çıkaracakmış duyduğum üzere…

  • Köztürk diyor ki:

   Nerden duydun kardeş teyit ettirebilirmisin.

   • orkun diyor ki:

    Evet bu söylenti bizede geldi, sendikalar bastırmış ve maliye bir çalışma başlatmış. Ama ben maaşıma artı gelene kadar erkenden sevinmeyeceğim.

   • kutuphane diyor ki:

    Ali Fuat Bey maliyedeki yetkililer ile görüşmüş ve ek kararname çıkarılcakmış diye bir bilgi aldım. Doğrudur ama maliyeyi dürtmek lazım… :DDD

    • Köztürk diyor ki:

     1 yıldır yayınlıyolar, bu haberlere karnımız tok.Başkan yazmadan inanmam..

     • Kütüphaneciler diyor ki:

      Nasıl bir ek kararname çıkarılacak acaba?

      d bendi mi c bendi mi yoksa yeni bir bend mi? Ve ne zaman çıkarılacak?

      Ali Fuat başkandan bir bilgilendirme yapmasını istiyoruz.

 221. Kütüphaneciler diyor ki:

  Ali Fuat Başkandan süreçle ilgili bir açıklama,bir bilgilendirme yapmasını istiyoruz.

  Ek kararname olacak mı?Olacaksa kütüphanecilere nasıl bir düzenleme yapılacak vb.

 222. kütüphaneci diyor ki:

  arkadaşlar durum iyice karıştı.bazı kurumlar verdiklrini geri almaya bile başladı.benim gibi olanlar daha hiçbir ödeme alamadı.bazı kurumlar ise 7 aydır ödeme yapıyor.tüm bu karışıklıklar maliyeden kaynaklanıyor.düz açık bir şekilde yan ödeme kararnamesinde durumumuzu belli etselerdi problem çözülmüş olurdu.çünkü kurumlardaki idarecilerin bir işlem yapmaları için ilgili maddenin açık şekilde gözlerine girmesi lazım.yeni bir düzenleme yapılacağı söylentilerine de çok fazla inanmıyorum.Ali Fuat Kartal Başkanın bu konuda bir açıklama yapması herkes için çok iyi olacaktır.

  • Köztürk diyor ki:

   Başkan çok lüzüm görmedikçe bilgi vermiyor.Veya kesin bi gelişme olmadıkça.Burada yazılanları takip ediyo.Demekki bi gelişme olmamış, yoksa yazardı.

  • HAKAN YILMAZ diyor ki:

   kütüphaneci rumuzlu arkadaşım gerekli gereksiz konuşma oturduğun yerden milletin kafasını bulandırıyorsun.Kulaktan dolma haberlere itibar edibte buraya bişeyler yazma telaşında olma kardeşim tamam mı?Hayde kendine iyi bak.Kırşehir İl Halk Kütüphanesinden selamlar…

 223. Taşralı diyor ki:

  Değerli meslektaşlarım aldığım en son bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sendika başkanımız bizzat maliye bakanına c bendini sormuş ancak c bendinin bu dönem için gündeme gelmesinin mümkün olmadığını uzun vadede yasa değişikliği ile olabileceğini şimdilik maaşlarını d bendinden almaya devam edecekler cevabını almış. Bazı kurumlardaki meslekdaşlarımız neden alamıyorlar hiç anlamış değilim. Öncelikle bütünlük sağlamamız gerek mağdur olan arkadaşlarımızın sorunları bir an önce giderilmeli ondan sonra c bendi için toplu olarak enerjimizi harcamalıyız. Umarım bu meslek ve mensupları en kısa zamanda hak ettiği konuma gelir. Sağlıcakla kalın.

  • erkan diyor ki:

   hocam hangi sendika ve bakanla görüşen kim bilgi vereblirmisin.

  • ths diyor ki:

   hangi sendika ne zaman demis altına attığı ımzada hıc bır bend te odemeyın dıyor neden ben hala GİH ten maaş alıyorummmm

  • kitapkurdu diyor ki:

   maliye bakanlığı THS’ye geçen unvanlarla ilgili yazılı bir düzenleme yapıp bu yayımlanmadığı müddetçe bizler THS sınıfından maaş alamayacağız. Bu artık çok açık ortada. O yüzden o şunu demiş bu bunu demişler ile bu iş çözülemez.

   Acil olarak meslek yöneticilerimizin tüm kamu kurumlarını (sadece üniversiteler değil) kapsayacak bir yasal düzenleme için Maliye’yi dürtmesi lazım. Yoksa hiçbirşey yapacakları yok arkadaşlar.

   Üzgünüm ama pekçoğumuz gibi benim de bu konuda bir umudum kalmadı artık… kağıt üstünde THS olmakla kaldık…

  • Kütüphaneciler diyor ki:

   Hocam,

   Hangi sendika başkanı ne zaman görüşmüş?

   Mümkünse görüşmeyi yapan sendika başkanı görüşmesine dair bir bilgi notunu sendikanın internet sitesine koysun…

  • Kütüphaneci Erdal diyor ki:

   taşralı hocam nereye gittin insanlar soruyor hangi sendika görüşen kim diye bi cevap versen…

   • sesa diyor ki:

    Ayıp be kardeşim yahu. Ortaya bişe attın, gerekli açıklama yok, anlaşılır bişe yok, millet heyecanlandı. Hangi başkan ne zaman görüşmüş bakanla. Daha açık bişeyler yaz da hepimizin kafası karışmasın. Yada gereksiz bilgi girilmesin. Aslında sayın başkan bir açıklama yapsa iyi olur. Herhangi bir gelişme yoksada yok desin. Bizler aklı başında insanlar olarak başkanın elinden geleceğini veya gelemiyeceğini biliyoruz zaten. Çocukluk yaparak onu bunu suçlamak doğru değil. Demek ki bizim etimiz budumuz budur der yolumuza mevcut haliyle devam ederiz.

    • Köztürk diyor ki:

     Arkadaşlar arayan kişilere Başkan gerekli cevabı veriyormuş.Arayın cevabınızı alın..Böylece rahatlamış olursunuz.
     Not: Teli bende yoktur…

     • Kütüphaneciler diyor ki:

      Hangi başkan arkadaşım..Başkanın adını söyle de arayalım…

     • sesa diyor ki:

      Devlet meselesimi bu cevaplar, bizde bilsek…Başkandan bilgi alan arkadaşlar paylaşsınlar bari.. Biz de bilelim

     • Köztürk diyor ki:

      Başkan derken Dernek Başkanımız Sayın Ali Fuat Kartalı kastettim.Telefonunu bilenler arayabilir ve sürec hakkında bilgi alabilir.

     • Kütüphaneciler diyor ki:

      sayın başkan sizden bilgilerndirme yapmanızı istiyoruz..teşekkürler..

 224. teknik diyor ki:

  MALİYE BAKANLIĞI’NIN SOSYOLOGLARA GETİRDİĞİ “MESLEKİ TEKNİK ÖĞRENİM” ŞARTI HUKUKA AYKIRIDIR.

  http://www.sosyologlar.org/habergoster.asp?ID=451

 225. Köztürk diyor ki:

  Maliye mevcut yan ödeme puanımızıda yükselteceğine düşürmüş

  GİH sınıfında iken

  8 Müze Müdür Yardımcısı, Müze Araştırmacısı,
  Uzman, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Folklor
  Araştırmacısı……………………………………………………… : 500 – 650
  TH olunca

  8 Kadroları bu sınıfa dahil diğer personelden kendi ih-
  tisas dallarında;
  a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara……………………….. : 500 – 425 –
  b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara……………… : 500 – 525 –

  Yani 1150 puandan 925 e düşmüşüz.

  Resmen kafa yapıyolar bizle …

 226. erdinç diyor ki:

  Bayındırlık Bakanlığı Bilgi Edinme Başvuru Cevabı, çok açıklayıcı olmuş(?)arkadaşlar. Bizim mesleğimize ve daha da önemlisi gönderilen soruya ne kadar değer verdikleri gün gibi ortadadır. Yorum yok..

  21 Ocak 2012 tarihinde yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde mesleğimizle ilgili yanlış algılamalara neden olan eğitim şartına ilişkin Bilgi Edinme yoluyla sorulan soruya verilen cevap daha da vahim!Bir mesleğin eğitim şartlarının alt ve üst limiti olduğunu resmi ağızdan öğrenmiş olduk.Bu durumda tüm tüm teknisyen, teknikerler Mühendislik kadrosuna başvurabilir!

  İstenen Bilgi veya Belgeler: 21 ocak 2012 tarih ve 28180 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Çevre ve Şehircilik Bakallığı görevde Yükselme Yönetmeliği”nin 8. maddesi g bendinde sayılan Kütüphaneci ünvanına hangi bilimsel ve idari kriterlere göre ortaöğretim veya iki yıllık yüksek olkul mezunlarının atanabileceği/yükselebileceğinin açıklanmasını istiyorum. T.C. Üniversitelerinde “Kütüphaneci ” ünvanı 4 yıllık fakülte mezunlarına verilen bir ünvandır.Sizlerin bu yönetmelikte işaret ettiğiniz “Kütüphaneci” kimlerdir ve kamuda daha önce istihdam edilmiş olan kurum var mıdır?Saygılarımla.
  BAŞVURU CEVABI

  İlgili madde de alt limit belirtilmiş olup daha yüksek öğrenim görenlerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılamaz diye birşey söz konusu değildir.

 227. ülfet diyor ki:

  görevde yükselme için başvurular başladı…

  müdürlük kadroları için şefler başvurabiliyor ama 4 yıllık lisans mezunu kütüphaneci başvuramıyor…

  düzeltilecekti yeniden yayınlanacaktı…. pesssss

  hiçbirşey düzelmiyor sadece daha kötüye gidiyor…

  • ktp diyor ki:

   Arkadaşım ne anlattığın belirsiz.Her tarafın ülfet olmuş.Siteyi lütfen meşgul etme.

   • ülfet diyor ki:

    sayın kto…

    kütüphanecilerin ilerlemesinin önünün kapatılması sizi ilgilendirmiyor olabilir… sizin ilerlemek gibi bir kaygınız olmayabilir… ama benim var..

    siz öylece kalınız…

    • ktp diyor ki:

     Sayın Ülfet.
     Olayın dışında kalmışım.Ayrıca gereksiz meşguliyetim içiin Özür dilerim.

  • teknik diyor ki:

   iki yıl önce bir üniversitede kütüphaneci arkadaş şeflik şartı aranmadan şube müdürlüğü sınavına gire bilmişti.

   • ali karaca diyor ki:

    2 yıl önce bir sorun yoktu zaten…

    son yayınlanan yönetmelikte, kütüphanecilerin ismi geçmediği için; müdürlük için görevde yükselme sınavlarına alınmıyoruz….

    sorun son yayınlanan yönetmelikten kaynaklanıyor…

 228. sedat diyor ki:

  Ülfet hanım yukarıda haklı olarak şunu demiş: “müdürlük kadroları için şefler başvurabiliyor ama 4 yıllık lisans mezunu kütüphaneci başvuramıyor…
  düzeltilecekti yeniden yayınlanacaktı…. pesssss”
  Dikkat edilirse kütüphanecilik alanıyla, kütüphanecilerle ilgili hukuksuzlukların sonu bir türlü gelmiyor. Görevde Yükselme, Teknik Hizmetler Sınıfına geçiş konularında Devletin yetkili kurumları yasal yükümlülüklerini bile savsaklar hale gelmiş hatta bile bile, göz göre göre bunları yapmayarak insanların mağduriyetine yol açmıştır. Neden acaba diye kendimize soruyoruzdur her halde. Herhalde bir kısmımızda bu sorunlara çözüm arayışında bulunuyoruz. Ama anlaşılan, görülen o ki bu sorgulamalarımız, çözüm arayışlarımız pek yetersiz kalmış ki bir sürü yanlış ve hukuk dışı muameleye maruz kalıyoruz. Aşağıdaki dilekçemde de anlaşılacağı üzere hakkımızı aramıyoruz, iş takibi yapmıyoruz. Saman alevi gibi bir parlıyoruz gerisi yok. TKD Başkanı Ali Fuat bey bile bu şekilde hareket ederse karşılaştığımız sıkıntıların, hukuksuzlukların niye bu kadar çok olduğu bir ölçüde anlaşılabilir. Ali Fuat bey kutup-l e gönderdiği konuyla ilgili e postadan sonra bir daha bir bilgilendirme yapmamıştır. Dese ki ben YÖK’ün görevlileriyle tekrar görüştüm. Bu kişilerin bu değişikliği yapmaya niyeti yok veya kısa sürede yapmayacaklar gibi şeyler söyleyip bizleri bilgilendirse birçok kişi farklı çözüm arayışı (Mahkeme, BİMER vs.) içerisine girebilirdi. Dolayısıyla daha çabuk sonuç alınabilirdi. 10.08.2011 ve 12.08.2011 tarihlerinde BİMER ve YÖK’e (biri iadeli taahhütlü posta, diğeri elektronik) üç başvuru dilekçesi yazdım. BİMER sorgu ekranında 22.08.2011 tarihli “Kişiye cevap yazıldı” ibaresine rağmen bu cevabi yazıya bile ulaşmak yine BİMER’e ve YÖK’e birkaç defa başvurmakla mümkün olabildi. 06.12.2011 tarihinde e-postama gelen cevabi yazı ise şöyledir: Sayın AKSOY ; 24.11.2011 tarihli bilgi edinme talebiniz incelenmiş olup :
  şahsınıza aşağıda belirtilen tarihlerde 3 defa cevabi yazı gönderilmiştir. konu ile ilgili çalışmalar devam
  etmektedir. Bilgilerinize 10.08.2011 tarihli bilgi edinme talebinizde; 30 Haziran 2011 tarihinde
  Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile değiştirilen 8 maddesinin (b) bendinin 2 inci alt bendinde Şube Müdürü kadrolarına atana bilmek için parantez içinde (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager,Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan,Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog,Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi) sayılan kadroların dışındakilerin şube müdürü olamayacaklarımı ifade edilmekte diye bilgi talep etmektesiniz. İlgili Yönetmeliğin söz konusu maddesinde parantez içinde sayılanlar unvanlar Şube müdürü kadrosuna müracaat edebilmektedir.
  Ancak Yönetmelik değişikliğinin hazırlanması esnasında bazı unvanlar sehven sayılmamış, durum Yönetmelik yayınlandıktan sonra fark edilmiştir. Bu sorunun Yönetmelik değişikliği ile giderilmesi düşünülmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. 22.08.2011
  Bu cevap aşağıda yazdığım dilekçeye gelmiştir. Anormalliği takdirlerinize bırakıyorum. Sadece şunu söylemek isterimki; Devletin YÖK gibi bir kurumunun iş yapma anlayışının, iş ahlakının ne seviyede olduğunu bu yazışmalardan kolayca çıkarabiliriz. Ayrıca başvurmamıza rağmen sırf bu hatadan dolayı başvuranlar listesinde dahi gösterilmeyip Görevde Yükselme eğitimine ve sınavına alınmadık. 02.01.2012 tarihinde Personel Daire Başkanlığının ilgili kişilere gönderdiği, YÖK’ün İstanbul Üniversitesine 16.08.2011 tarihli cevabı ise şöyledir: … Kütüphaneci kadrosunda görev yapanlarında, şube müdürü kadrosuna başvurup başvuramayacağı konusunda yönetmelikle ilgili çalışmalar devam etmektedir.”

  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
  2002 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kütüphaneci unvanıyla görev yapmaktayım. Yasal haklarımdan biri olan Görevde yükselme isteğim, 30.06.2011 tarihinde Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle (normalde kütüphanecilerin lehine olması gereken değişiklik) sadece yazım hatasından dolayı büyük bir hak mahrumiyetine dönüşmüş dolayısıyla İstanbul Üniversitesi’nin 04.08.2011 tarihinde ilan ettiği Görevde Yükselme eğitimi ve sınavına katılamama durumum ortaya çıkmıştır.
  Bahsi geçen Yönetmeliğin 5. Maddesinde “(Değişik:RG-30/6/2011-27980) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Kütüphaneci, Mütercim, Antrenör, Öğretmen, Kameraman, Sinema TV Uygulayıcısı, Programcı, Sağlık Teknikeri, Odyometri Teknikeri, Tıbbi Teknolog, Tekniker, Teknik Ressam, Grafiker, Resteratör, Teknisyen, Rasatçı, Ressam, Makinist, Matbaacı, Gemi Adamı, Fotoğrafçı, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Eğitimcisi, İmam, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Laborant, Hayvan Sağlığı Memuru, Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni.” kütüphaneci unvanı, 27.09.2010 tarihli 2010/1092 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10.12.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmasıyla Teknik Hizmetler Sınıfına geçmesinden dolayı yer almaktadır. Ayrıca 04.07.2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. Maddesinin 21. fıkrası uyarınca da İstanbul Üniversitesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan kütüphaneci kadrosundaki personelinin teknik hizmetler sınıfına geçişini yapmıştır.
  Ancak aynı Yönetmeliğin “Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar” kısmında yer alan Madde 8 — (Değişik:RG-30/6/2011-27980)’in “b) Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürü, İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için” bendinin 2. maddesinde Kütüphaneci unvanı büyük bir hata sonucu belirtilmemiştir. Bu madde aynen şöyledir: “2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici, Baş Hemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi) birine sahip olmak.” Dikkat edilirse yukarıda bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararıyla THS’ye geçen 5 unvan arasında yer alan Sosyologlar burada da belirtilmişler (olması gereken). Ancak Üniversitelerde Kütüphaneci kadrosu olduğu halde ve bu kadroda çok sayıda kütüphanecinin çalıştığı aşikar olmasına rağmen bunun Yasal gereğinin Yönetmelikte yerine getirilmemesi büyük bir hak mahrumiyetine yol açmıştır. Şöyle ki İstanbul Üniversitesi 04.08.2011 tarihli ilanında “2011 yılı Görevde Yükselme Eğitimi Duyurusu” başlığı altında sıraladığı şartlarda yukarıda bahsettiğim yazım yanlışından dolayı Kütüphaneci unvanına yer vermemiştir. Halbuki Şube Müdürü kadrosu açılan birimlerden bir tanesi de personeli olduğum Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’dır. Bu yanlışlık devam ettiği takdirde teknik hizmetler sınıfında görev yapan kütüphaneciler (Merkez Kütüphanede 11, diğer birimlerde 8 kütüphaneci vardır) sınava bile giremeyecek, Genel İdare Hizmetleri sınıfından bir kişi bu göreve gelecektir. Yönetmelikte yapılan bir yazım yanlışının ardından gelen böyle bir durumun da anlaşılır, savunulur, hukuki hiçbir tarafı olamaz.
  Kütüphanecilerin lehine olması gereken 30.06.2011 tarihli Yönetmelikteki değişikliğin bir yazım hatasından dolayı aleyhimize dönmesi durumunu çözmek için Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal bir takım girişimlerde bulunmuş 01.07.2011 tarihinde mesleki iletişim kanalı olan kutup-l’e “Görevde Yükselme Yönetmeliği” konulu şöyle bir ileti göndermiştir: “Değerli Liste Üyeleri,
  Biraz önce YÖK Personel Dairesi Başkanı ile randevum vardı. Görevde Yükselme Yönetmeliği’nde Kütüphanecilerin olmayışı konusunu görüştük. Sayın başkan konuyu görüştük. Bu yönetmelik ilk hazırlanıp Devlet Personele gönderildiğinde Kütüphaneciler Teknik Hizmetler Sınıfında olmadığı için alınmadığını, (geçerli bir mazeret değil) yanlışlığın hemen düzeltileceğini söyledi. Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan YÖK Genel Kuruluna sunulacağını ve en kısa sürede yeni yönetmeliğin çıkartılacağını söyledi.
  Süreci takip edeceğimizi belirtir saygılarımı sunarım.
  Ali Fuat Kartal
  TKD Genel Başkanı”
  Bu iletiden de anlaşılacağı üzere burada herhangi bir tartışma, fikir ayrılığı, anlaşmazlık konusu vs. yoktur ki bu durum bir sürece yayılan hak mücadelesine dönüşsün. Bu durum bütün tarafların üzerinde mutabık olduğu bir yanlış yazımdan kaynaklanan hatanın, ivedilikle düzeltilmesi gerekirken düzeltilmemesi ve kütüphanecilerin bu durumdan telafisi mümkün olmayacak şekilde etkileniyor, zarar görüyor olmasıdır.
  Bu türden yazım yanlışlarının ivedilikle düzeltilmesi, hatta o esnada muhtemel olumsuz etkilenmelerin önüne geçmek için çözüm yolları bulmak gerekirken hala (yaklaşık bir buçuk ay geçmiş) hatanın giderilmesi yoluna gidilmemiştir. Ayrıca Ağustos, Eylül aylarında Görevde Yükselme ile ilgili durumların yoğun olarak gerçekleştiği aşikardır. İstanbul Üniversitesi de 04.08.2011’de Görevde Yükselme ile ilgili başvuru ilanını vermiştir. İstenen tüm koşulları taşımama rağmen sırf Yönetmelikteki bu yazım yanlışından dolayı başvuru hakkımın elimden alınması ihtimali kabul edilmez bir durumdur. YÖK’ün bu yanlışın varlığını bildiği (değişik kanallarla bildirildi ve YÖK de bu yanlışın olduğunu ve düzelteceğini kabul etti) gerçeğinden hareketle bu soruna ivedilikle, hiçbir haksızlığa mahal vermeden çözüm bulmasını beklemek Üniversitelerde çalışan tüm kütüphanecilerin hakkıdır.
  Yönetmelikte yer alan yazım yanlışından kaynaklı büyük hatadan dolayı Yasal hakkım olan Görevde Yükselme eğitimine ve sınavına giremez isem uğrayacağım zararın telafisinin mümkün olmadığını da belirtmek isterim. Şöyle ki çalıştığım kurumda Şube Müdürü olma hakkım en azından birkaç sene yok yere, haksız bir şekilde elimden alınmış olacaktır ki bu durum bütün sorumlu kişilerin bilgisi dahilinde, haberi olduğu halde gerçekleşiyor. Bu da kabul edilmez, iş ahlakında yeri olmayan, hukuk dışı bir durumdur.
  Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 30.06.2011 tarihinde yapılan değişiklikte yer alan yazım yanlışından kaynaklanan yukarıda bahsi geçen, kısaca Kütüphanecilerin Yasal hakkı olan Görevde Yükselme eğitimine ve sınavına girmesini engelleyen (ayrıca İstanbul Üniversitesi 04.08.2011 tarihinde Görevde Yükselme başvuru ilanı verdi) hak mahrumiyetine yol açan bu olumsuz durumun varlığını bilgilerinize sunar gereğinin yapılmasını ve tarafımın da yazılı olarak bilgilendirilmesini saygılarımla arz ederim. 12.08.2011
  Sedat AKSOY
  Kütüphaneci

  • ali karaca diyor ki:

   Bu kadar önemli bir konunun, buraya yazılmasını abes karşılayanlar var….

   bu akıl tutulması değil de nedir…

   yazık bize, çok yazık…

   THS olunmasına rağmen belki ilelebet GİH maaşı almaya devam edeceğiz…

   en azından müdürlük şansımız saklı kalsın derken son çıkan yönetmelikle buda elimizden alındı…

   Son çıkan yönetmeliğin iptali için dava açmaya hazırlanıyorum…

 229. NKNK diyor ki:

  YA BU NE BİÇİM BİR UYGULAMA ARKADAŞLAR İKİ BAKAN ÇATIŞABİLİR Mİ? BİRİSİ VERİRKEN BİRİSİ YOK OLMAZ DİYEBİLİR Mİ? MAAŞLARI GERİ ALINAN ARKADAŞLARIN MADURİYETLERİ NE OLACAK YAPILMAK İSTENEN ÇOK AÇIK MALİYE PARÇALAYIP YUTMAK İSTİYOR O YÜZDEN ÖNCE KURUM KURUM SONRA TAMAMEN BU İŞİ BİTİRECEK GÖZÜKEN BUDA BİZ NASIŞ BU İŞE BİR DUR DİYE BİLİRİZ THS KÜLTÜR BAKANIMIZA BİR MAİL İLE BAŞLADI BÜTÜN BU OLAN BİTENDEN KÜLTÜR BAKANIMIZIN HABERİ VARMI ACABA MAİLMİ ATSAK NAPSAK ARKADAŞLAR TEKRAR BİR ARAYA GELİP BİŞEYLE YAPMAMIZ GEREKİYOR GİBİ GÖZÜKÜYOR NEDEN KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM TSK, TODAİE, TARIM DERKEN KÜLTÜR BAKANLIĞINA GELECEK ZATEN ÜNİVERSİTELER MALİYE BAKANLIĞININ İKİ DUDAĞININ ARASINDAN ÇIKACAK KELİMELERE BAKLIYORDU.

 230. sakinleme diyor ki:

  Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 şubatta yayınlanan yönetmelikte kütüphaneciler şube müdürlüğü kadrosuna isim zikredilerek başvurabileceği belirtilmiş. Bu yasal bir dayanak oluşturabilir arkadaşlar siz başvurunuzu yapın kabul etmezlerse alın size örnek ve dava açmak için yasal bir dayanak insanların hatasını kütüphaneciler çekmek zorunda değil uyumayalım.

  • ali karaca diyor ki:

   Kurumlarımızın yapısı belli; khk yi uygulamak için bile maliyedekilerin ağzına baktılar…

   Rektörlükle yaptığım görüşmede, elimizdeki yönetmeliği esas alırız diyorlar…

   Dilekçemi danıştaya verilmek üzere hazırladım…

   bakalım sonuç ne olacak…

 231. Mürsel Köseoğlu diyor ki:

  Eğer biz meslektaşlar olarak sorunlarımızı burada dile getiremeyeceksek derneğimizin ne anlamı var? Paylaştığım yazı kaldırılmış bu nedenle yeniden yayınlama gereği duydum. Herkese selamlar.

  “Değerli meslektaşlarım

  Bende bu konuda çalıştığım kurumdaki uygulamadan bahsetmek ve birazda üniversitelerdeki daire başkanlarının bizim konulara ilgisizliğinden ve gerekli desteği vermemeleri sebebiyle açıkçası üzüntülüyüm. Teknik kadro süreci bizim için sonu olmayan bir yol izlemektedir. Üniversite daire başkanları eğer çalışanlarına, özellikle kütüphanecilere değer vermeyip, hep ikinci planda görüyorlar o zaman insanların muvaffakiyetlerini onaylasınlar herkes mutlu olacağı kurum ve memleketlerine gitsin. Çalıştığım kurumda THS iptal edip geriye dönük olarak verdiklerini alacaklarını ifade ettiler. Tebliğ edin dava açacağımı söyledim. Bütün üniversitelerdeki başkanlarımız ve kütüphaneciler gerektiği zaman ne Personel daire başkanlığını ne YÖK’ü, ne maliyeyi bu konuda ikna edemediler. TKD, bize eğitim veren hocalarımız ve sendikaların konuyu takip etmemeleri ve ilgisiz kalmaları inanın mesleğimiz adına olumsuz şeyler. Sonra bölümün ismini değiştir, farklı uygulamalarda bulun ama konu çalışanlarına gelince hiçbir katkıda bulunma. Artık sayılan kişilere değil de yağmur duasına çıkar gibi THS duasına çıkmak bizim için en doğru yol olacak galiba. HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR

  Mürsel KÖSEOĞLU

  Düzce Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı”

  • ali diyor ki:

   Mürsel beye sonuna kadar katılıyorum. Ankara Üniversitesi hepimizi mağdur etmektedir ve biz artık son noktaya geldik. Bu saatten sonra nereden ince ise oradan kopar. Biz salak değiliz, enayi hiç değiliz.

 232. bebe konfor diyor ki:

  çözüm üretelim arkadaşlar

 233. Fuat diyor ki:

  http://www.kultur.gov.tr/TR,93716/tusak-kanun-tasarisi-taslagi.html

  Tusak kanun taslağı hakkında, Kütüphaneci olarak tebrik ediyorum.
  Müze araştırmacıları, kütüphaneciler, sosyologlar, arkeologlar v.s. hak ettikleri maaş, meslek
  koşulları, idari haklar v.s. kavuşacaklardır. Artık Kütüphanecilerde Uzman Personel olarak görülüp, saygı duyulacaklardır.
  Bizimde İktisadi İdari Bilimlerden A Grubu Kariyer Uzmanları gibi uzman olma Haklarımız vardır. Ama yıllardır göz ardı ediliyordu.
  Tebrikler.

 234. VEYSEL KIRBIYIK diyor ki:

  TÜSAK Yasa Tasarısının ne zaman meclise geleceği ve ne zaman yasalabileceği hakkında bilgisi olan varsa ve paylaşırsa sevinirim. iyi çalışmalar. ALİ FUAT KARTAL başkanımızdan bilgi bekliyorum.

 235. VEYSEL KIRBIYIK diyor ki:

  İnşallah hayırlı haberler alırız Selin Hanım

 236. TÜSAK diyor ki:

  Değerli Kütüphaneci arkadaşlar,
  İstediğimiz “C” bendini bile TİS te vermeyenler şimdi neden versin. Sendikalar bas bas bağırıyor “aldatmaca” diye, bilenler yazıyor daha “Bütçe Komisyonuna girmedi daha, geçirmezler bu hali ile” diye.

  Bunları okumadınız mı hiç ?

  Aynı sayfaları okumuyormuyuz acaba?

  Olacak olan şu; Taslak komisyonlara gidecek, Kütüphaneci ve diğer ibareler çıkarılacak birde kütüphaneler devredilecek.

  • Felakat Tellalı diyor ki:

   Felaket tellalığı yaparak lütfen insanların kafasını karıştırmayalım. Kültür bakanlığı gibi bir kurumun, kendi görevde yükselme sınavlarına bakalım. Son 3 ayda neden kütüphaneci kadrosu arttırıldı. Diğer kurumlarında kadro değişimi durumlarına bakınız. Kütüphaneci kadrosu Tüsak ile değer kazanacaktır..

   • ince memet diyor ki:

    Gerçekler ile duygular farklıdır.Tüsak bu haliyle geçmesi yani bizi mimardan sonra alması mümkün değil.etik de değil.Bütce komisyonundan geçmesi mucize olur.
    O yüzden her şeye balık gibi atlamayalım.Geçerse hepimiz kazanacağız yoksa c bendi yaşadığımız hüsranın üstüne başka sorunlar eklenecektir.c bendini vermeyen ekibinsizi mimarla eş değer mi tutacağını sanıyorsunuz .
    Ayrıca kültür bakanlığı 3 ayda kütüphaneci kadrosunu nasıl arttırmış anlatında bizde bilelim…

 237. Selin diyor ki:

  Çok teşekkür ederiz bbyhaber.com. Bu yasanın duyurulması ve desteklenmesi lazım. Mesleğimizin konusunda elimize geçen önemli bir avantaj bu ve kolay kolay bir dahada gelmez. Bu fırsatı kaçırmamak için TÜM KÜTÜPHANECİLER olarak desteklemeliyiz.
  Cebinizde giren paranız, maaşınız, özlük haklarınız, emekli olunca elinize geçecek emekli maaşı, emekli ikramiyesi, insanların gözündeki mesleki değeriniz, çalıştığınız kurumdaki hiyerarşik durumunuz, özel- kişisel iş tatminiz v.s. herbirisi bu yasanın onayı ile yükselecektir.
  Moralimizi bozmaya çalışacak meslek dışı veya içinden olan herkese dur demeliyiz ve desteklemeliyiz..

 238. Ek Ödeme Konusunda diyor ki:

  Ek ödeme konusunda artış olmayacağı bir hukuk uzmanı tarafından değerlendirildi. Umutlu olan bende bu konuda artık şüpheye düştüm. Bence kültür bakanlığının içinden bir sanat kurumu kurarak ve kültür bakanlığının içinde istemedikleri personeli de bu kuruma geçirmek için Teknik Personel birleştirmesi yapılmış.

  Fakat mimar ile kütüphanecileri aynı maaş göstergesi içine almayan bu yasanın sadece ağzımıza bir bal damlatmasına diyecek bir yorum yok..

 239. VEYSEL KIRBIYIK diyor ki:

  Arkadaşlar çok karamsarsınız bakın göreceksiniz bu yasa CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminden önce çıkar ve bizde maaşımızı alırız.

 240. canann diyor ki:

  bence birşeyler yapalım karamsar olacağımıza…birlik olursak ve sesimizi duyurursak neden olmasın…

 241. İnce mehmet diyor ki:

  MADDE 1 – 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  • Ali diyor ki:

   Kültür bakanlığının personeliyle ilgili bir yönetmelik ama aslında yer değişiminin zorlaştırılması için yapılmış. Belli ki merkezi memurların yerlerini sağlamlaştırıyor..

   • Fuat diyor ki:

    Özgür ÖZASLAN’a ulaşılması çok yararlı olacaktır. Kendisi Kültür bakanlığı müsteşarı..

 242. Hemşirelere helal diyor ki:

  http://www.milliyet.com.tr/erdogan-dan-saglik-calisanlarina-gundem-1882012/

  Hemşire bir çıktı, yıpranmayı aldı..

 243. Arzu diyor ki:

  Soma ya çok üzgünüz.Acımızdan dolayı günlük hayatımız bile sıkıntıda bu aralarda.

  Bunun yanında bizim yasa tasarısıda, gündemde değil bu sıralarda. 11 tane yorum gelipte, kütüphanecilerin halen bu konuda yorum yapmamaları veya haberlerinin olmaması da çok vahim bir durum..

 244. Selin diyor ki:

  http://forum.memurlar.net/konu/1991100/5.sayfa

  Programcılar 3600 ek derece peşine düştüler, helal olsun. Kütüphaneciler halen uyusun..

 245. VEYSEL KIRBIYIK diyor ki:

  TÜSAK ile ilgili her hangi bir gelişme varsa ve paylaşılırsa iyi olur.

 246. İnce mehmet diyor ki:

  ASIN VE ENFORMASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 20/9/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim ve mühendislik fakülteleri ile matematik, istatistik, bilgisayar öğretmenliği, bilgi ve belge yönetimi, mütercim-tercümanlık, fotoğraf, grafik ile sinema ve televizyon bölümleri veya filoloji ve edebiyat fakültelerinin dil eğitimi veren bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,”

  MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 247. İnce mehmet diyor ki:

  basın yayın da çalışan kütüphaneci arkadaşımıza çok teşekkür ederim.bu yönetmeliğin çıkmasında bilgi ve belge bölümü olmasında kendi gayretlerinin olduğunun biliyorum.

  teşekkür ediyorum

  • Helal olsun diyor ki:

   Helal olsun ordaki arkadaşlara. Kimler olduklarını biliyor ve tebrik ediyoruz. İnşallah bir sürpriz olurda tüsak tada hakkımızı alırız..

 248. Selim diyor ki:

  http://www.bbyhaber.com/bby/2014/05/09/kultur-bakanligi-tusak-kanun-tasarisi-taslagi/#comment-6411

  Tüsak tasarısı hakkında Kültür Bakanlığından haber alan varmı?

 249. arşivci diyor ki:

  TKGM DE ARSIV MEMURU OLARAK ÇALIŞAN ARKADAŞLAR NE ZAMAN HAKKETTIKLERI TEKNIK HİZMETLER SINIFINA GECECEK KADRO ICIN TEKLIFTE BULUNULMUSTU SON DURUM NEDİR

 250. arşivci diyor ki:

  Tkgm de çalışan arsiv memurlarinida etkileyecek mi TUSAK tasarisi

 251. ozan diyor ki:

  arkdaş hala anlamış değilim kütüphanecinin arşiv memurlarının yaptığı işleri kim teknik olarak niteliyor anlmış değilim kitapları belgeleri sıralarkenmi teknik oluyor saçma sapan bir ülke kütüphaneci akşama kadar otursun kitap dizsin bundada uzmanlaşsın ilginç sizlere 3600 az sizzlere 7200 vermeleri lazım unvanınızın uzman çavuş değil genaral olması gerek hayırlı olsun .

Leave a Reply